Nytt hovudprosjekt

Innan tysdag 3. mars 2016 skal forprosjektet beskrive, planlegge, samle partnarskap rundt, budsjettere, organsere og søke finansiering på hovudprosjektet.

Til sist skal sluttrapport frå forprosjektet og prosjektplan for hovudprosjektet evaluerast av historie- kulturverfagleg fagperson eller -institusjon. 
Comments