Nettverk

Innan utgangen av februar 2016 skal forprosjektet ha bygd opp eit partnarksap som er sterkt og mangfaldig nok til å kunne gjennomføre eit stort hovudprosjekt.  

Partnarskap
Arbeidet med å utvikle partnarskapet for hovudprosjektet tok til alt under arbeidet med å førebu forprosjektet. 

Initiativtakar far foreininga Memoar 

Dei fyrste samarbeidspartnarane som kom på plass var nettstaden "Arbeidsarven" og prosjektleiaren for det, professor Ingar Kaldal,  Han er no fagleg rettleiar for forprosjektet.  

Fagforbundet Industri Energi var den neste partnaren. 

Den tredje partnaren i forprosjektet er Norsk etnologisk gransking ved Norsk Folkemuseum. 


Nettverk 
Utanom desse er me i dialog med:

Østfoldmuseene - Moss by- og industrimuseum (Møte 8/10-15)

Bergen Sjøfartsmuseum (diskuterer samarbeid om intervjuopptak 18/10)

Norsk teknisk museum (Ikkje med i forprosjekt - ny kontakt i samband med hovudprosjekt)

Noregs Vassdrags og industristadmuseum (avventar respons)

Industriarbeidarmuseet (Avventar re4spons)

Arbeidarkulturnettverket Comments