Kontakt & kalender

Postadresse: 
    Prosjekt Vendepunkt 1975, 
    v/ Bjørn Enes, Nordbøveien 16, 5009 Bergen

Prosjektkonto: 2801.41.98174 

Nettside: http://vendepunkt1975.memoar.no 

Epost: Vendepunkt1975@memoar.no 
Epost prosjektleiar: bjorn@enes.no

Tlf. prosjektleiar Bjørn Enes: 41516745 


Kalender: 
Inntil vidare bruker prosjektet felles kalender med styret i Memoar. 
Ved prosjektstart vil det bli etablert eigen prosjektkalender, som vil bli å vinne her. 

Memoar