Prosjekt Vendepunkt 1975

Arbeidsminne:

Dette er eit forprosjekt om bruk av video i munnleg minnekultur. Det skal prøve ut korleis ein kan skape breitt engasjement rundt innsamling og bruk/deling av munnlege forteljingar om endringane i norsk arbeidsliv i åra rundt 1975, då hundre år med nær samanhengande vekst i registrert industrisysselsetjing brått snudde til nedgang. 

Initiativtakar og prosjekteigar er foreininga Memoar. Prosjektleiar er Bjørn Enes 

Fagforbundet Industri Energi tek aktivt del i utviklinga av forprosjektet og støttar det også økonomisk. 

Norsk etnologisk gransking har vore med å utvikle innhaldet i forprosjektet og er næraste partnar i ABMsektoren. 

Ei lokal fagforeining i Industri Energi sitt organisasjonsområde skal vere samarbeidspartnar i pilotprosjektet

Historikar Ingar Kaldal er fagleg rettleiar. me samarbeieder og med nettstaden Arbeidsarven.net som Kaldal  leier. 

Kulturrådet vurderer i september  ein søknad om støtte. Skildringa av prossjektet kan lesast her eller lastast ned her 


OppgåvetidsfristFullført
Prøvekøyring av kurs 15. november 2015  
Evaluere skildring hovudprosjekt 15. februar 2016  
Starte arbeid med prøveopptak 2. november 2015  
Viser 3 elementer fra side Arbeidsliste, sortert etter Fullført, Medarb., Fullført. Vis mer »


Messages

 • 7/3-16: Gode ord frå Arbeiderforeningen Leiaren av Nikkelverkets Arbeiderforening kvitterte i dag for mottak av sluttrapporten med denne eposten (klikk på biletet for stor versjon): "På vegne av hele Nikkelverkets Arbeiderforening så må jeg få ...
  Lagt inn 7. mar. 2016, 03:19 av Bjørn Enes
 • 1. mars 2016: Sluttrapport levert I dag vert sluttrapporten for prosjekt "Vendepunkt 1975" levert til Industri Energi, Norsk etnologisk gransking og Memor. I rapporten heiter det mellom anna: "Forprosjektet har etter vårt vore vellukka i ...
  Lagt inn 1. mar. 2016, 00:09 av Bjørn Enes
 • 25/2-16: Vellukka avrunding av Nikkelverkprosjektet Seks inspirerte forteljarar i panelet - et drøt hundretal  engaserte tilhøyrar i salen. Det  er kortversjonen av referatet frå "mimremøtet" om kva som skjedde på Nikkelverket i 1975. I panelet sat ...
  Lagt inn 25. feb. 2016, 19:31 av Bjørn Enes
 • 22. februar: Fædrelandsvennen publiserte kronikk om prosjektet Fædrelandsvennen publiserte 22. februar Bjørn Enes sin kronikk "Kva skjedde på Nikkelverket i 1975?", med ein kortversjon av sluttrapporten i prosjektet.  Denne timinga var svert god med tanke på mobiliseringa ...
  Lagt inn 22. feb. 2016, 07:19 av Bjørn Enes
 • 6. februar: Erik Sørensen har publisert Olav Erik Sørensen fekk dimme før tida av di han hadde fått jobb på Falconbridge i juni 1972. Der blei han verande arbeidslivet ut. Han vart skiftarbeidar - alltid på B ...
  Lagt inn 17. feb. 2016, 00:45 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 5 av 41. Vis mer »