Nettverk‎ > ‎

Oral History Society

www.ohs.org.uk

I meir enn tretti år har Oral History Society spelt ei leiande rolle i utvikling av munnleg historie i Storbritania og internasjnalt. Organisasjonen har til formål å samle inn og taka vare på munnleg historie, og å gjere samlingane tilgjengelege for alle. Dei gjer dette gjennom å

 • Oppmode folk i alle aldrar til å gjere opptak av eigne og andre sine livsforteljingar

 • Organisere praktisk rådgjeving og støtte om alle sider av det å samla, bavara og bruka munnlege forteljingar.

 • Utvikle standardar for munnleg historiepraksis over mange ulike aktivitetar

 • Vere eit talerøyr for alle som arbeider med munnleg historie; gi råd til og samarbeide med nasjonale organisasjonar, investorar og forskingsinstitusjonar om munnleg historie.

 • Selskapet organiserer meir enn 600 treningsplassar kvart år.

 • Dei distribuerar informasjon om finansiering av arbeid med munnleg historie

 • Dei støttar meir enn førti erfarne historikarar som lokale nettverksarbeidarar som kven som helst med interesse for munnleg historie kan kontakte.

 • Dei gjer det enklare for einskildpersonar å dele idear, erfaringar og arbeidsmåtar, mellom anna gjennom å organisere møter og engasjerande arrangement.

 • Dei gir ut tidsskriftet "Oral History" to gonger kvart år.

 • Dei driftar nettsida www.ohs.org.uk med råd om arbeid med munnleg historie, bokmeldingar, kurs- og treningstilbod, bakgrunnsstoff for artiklane i tidsskriftet, peikarar og stillingsannonser. Medlemar kan avertere etter frivillige på ei underside for frivillig aktivitet.

 • Dei skipar til konferansar og seminar der dei fører saman personar og grupper for å dele idear, erfaringar og arbeidsmåtar.

 • Medlemskap er også ope for interesserte utanfor storbritani - Gå herOriginaltekst:

Teksten er henta frå framsida av Oral History Society si nettside www.ohs.org.uk. Originalteksten er slik:

For more than thirty years the Oral History Society has played a leading role in the development of oral history, both in Britain and internationally. It is dedicated to the collection and preservation of oral history, and to making this accessible to everyone. It does this by:

 • Encouraging people of all ages to record their own and other people’s life stories

 • Offering practical advice and support about all aspects of collecting, preserving and using oral histories

 • Raising standards in oral history practices across a range of activities

 • Providing a voice for oral historians: advising and collaborating with national organisations, funders and research councils on oral history

 • Providing more than 600 training places each year

 • Providing information on how to get oral history work funded

 • Supporting over forty experienced oral historians as locally-based Regional Networkers - a point of contact for anyone interested in oral history

 • Facilitating individuals to share ideas, experience and good practice including organising meetings of members through interesting and engaging events

 • Publishing a twice-yearly journal

 • Maintaining a website featuring start-up advice, bibliographies, training, journal back-issue information, useful links, and job vacancies. Members may advertise for project volunteers on our volunteering page

 • Holding conferences and seminars, bringing together individuals and groups to share ideas, experience and good practice.

Find out how to join the Oral History Society here: Join Us

Find out how to get involved with the Oral History Society Committee and Regional Network: Regional NetworkComments