Nettverk

Memoar har som ambisjon å tilføre norsk kulturliv noko nytt - ikkje å "trakke i bedet" til andre som alt gjer eit utmerka arbeid for å ta vare på folkeminne og annan immateriell kulturarv. Det nye me har ambisjonar om å tilføre er praktisk tilretteleggjing og kunskapsdeling om munnleg historie. 

Den praktiske sida handlar om opptak, lagring og formidling. 

Kunnskapsdeling handlar om opplæring, rådgjeving og erfaringsutveksling, møter, konferansar og seminar.

Etter kvart som me knytter kontaktar med andre organisasjonar, institusjonar eller einskildpersonar vil me presentere dei her.