Styret og tillitsvalde

Styret for Bergen Mållag vart vald på årsmøte 18. februar 2014. 

Laget kan kontaktast gjennom eopostadressa bergen@maallag.no  - den går til leiar og nestleiar.

Kontaktinformasjon til det  einskilde styremedlemmet finst i lista nedanfor. 

Laget har elles ei Facebookside

Fyrste tydsdag i kvar månad frå september til og med juni skipar laget til Nynorskbar

Viser 7 artikler
NamnEpostNettside
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
NamnEpostNettside
Astrid Helene Olsen (styremedlem) astrid.helene.olsen@maallag.no Facebook 
Ein repr. for Studentmållaget  smib@nynorsk.no http://smib.no/ 
Anne Kristin Buset Vassbotn (nestleiar) abv@online.no  
Nils Mehle (1. vara) bergen@maallag.no Nettside 
Trude Bukve (kasserar)  bergen.maallag.no 
Ingvil Brügger Budal (skrivar)   
Bjørg Eli Eide (leiar) bergen@maalag.no bergen.maalag.no 
Viser 7 artikler