Over de Coöperatieve

Contact

cvba Energie voor meer Natuur

Zelebaan 124,

9160 Lokeren

Tel 09/277.92.96 (voicemail - spreek uw vraag of opmerking in en wij bellen u terug)

Fax 09/277.92.97

info@energievoormeernatuur.org

De statuten van CVBA Energie voor meer Natuur

U vindt de statuten hier.

Wij zijn erkend als coöperatieve vennootschap bij ministerieel besluit dd 15 februari 2011. Het uitreksel uit het staatsblad van 25 februari 2011 vindt u hier.

Verdere informatie over coöperatieve vennootschappen

Het statuut van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is geregeld in boek VII (dat is art. 350 en volgende) van het Wetboek van Vennootschappen (7 mei 1999)

Het opmerkelijke aan een coöperatieve vennootschap is dat de toetreding van vennoten soepel kan verlopen.

Om als coöperatieve vennootschap te worden erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie, moeten de statuten van de volgende principes bevatten:

  • de vrijwillige toetreding,
  • de gelijkheid van het stemrecht op de algemene vergadering,
  • de aanwijzing door de Algemene vergadering van de leden van de raad van bestuur
  • de bestuursmandaten moeten in de regel onbezoldigd zijn en het dividend mag niet hoger liggen dan 6 %.