Aandelen kopen

Wilt u één of meer aandelen kopen? Geef hieronder jouw gegevens door. Van zodra uw betaling gebeurd is krijgt u van ons een aandeelhoudersbewijs.

Om de kosten te drukken regelen de administratie (o.a. het versturen van het aandeelhoudersbewijs en de uitnodingen voor de AV) bij voorkeur per e-mail. Mensen die geen e-mailadres doorgeven, krijgen wel nog papieren post.

Om uw gegevens aan te passen, of om een overdracht van aandelen te regelen, moet u mailen naar info@energievoormeernatuur.org

België

Onze vergunning om kapitaal aan te trekken is alleen geldig in België. Wie geen adres heeft in België kan om die reden niet als aandeelhouder aanvaard worden.

Waarschuwing: een belegging houdt risico's in

Ons financieel plan is zo opgesteld dat het mogelijk moet zijn om de aandeelhouders jaarlijks het maximum toegelaten dividend toe te kennen. Dat is zes procent op het gestorte kapitaal. De uiteindelijke beslissing over de dividenden komt even wel toe aan de Algemene Vergadering, die over de winstbesteding moet oordelen. Als de winst tegenvalt, is het mogelijk dat er minder of geen dividend uitgekeerd wordt.

Een vennoot heeft bij uittreding of bij ontbinding van de vennootschap recht op maximaal de bij toetreding volstorte waarde, eventueel verminderd met de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen. De aandelen zijn overdraagbaar aan andere aandeelhouders, maar er is geen gereguleerde markt. Uittreding kan pas na 3 jaar. Als het totaal bedrag van de uittredingen op jaarbasis hoger ligt dan 1/15 van het totale geplaatste kapitaal, kan de Raad van Bestuur beslissen om de uittredingen tijdelijk te weigeren.

Prospectus

Voor de uitgifte wordt een prospectus opgemaakt. Dat is een wettelijk vereist document waarin alle informatie over de aandelen, de CVBA, het financieel plan en de risicofacturen gebundeld is. Het prospectus zal gedurende de ganse tijd van de uitgifte raadpleegbaar zijn op www.energievoormeernatuur.org en op de zetel van de CVBA.

Bent u een particulier en wenst u aandelen te kopen: vul dan dit formulier in.

Bent u een rechtspersoon (NV, BVBA, VZW, ...) en wenst u aandelen te kopen: vul dan dit formulier in.

Wilt u aandelen kopen via uw vereniging (Niet Rechtspersoon zoals een Feitelijke Vereniging): vul dan dit formulier in.