Aandelen kopen

Wilt u één of meer aandelen kopen?

Geef hieronder uw gegevens door. Van zodra uw betaling gebeurd is krijgt u van ons een aandeelhoudersbewijs.

Om de kosten te drukken regelen we de administratie (o.a. het versturen van het aandeelhoudersbewijs en de uitnodingen voor de AV) bij voorkeur per e-mail. Mensen die geen e-mailadres doorgeven, krijgen wel nog papieren post. Om uw gegevens aan te passen, of om een overdracht van aandelen te regelen, moet u mailen naar info@energievoormeernatuur.be

Waarschuwing: een belegging houdt risico's in ! Ons financieel plan is zo opgesteld dat het mogelijk moet zijn om de aandeelhouders op basis van de inkomsten van het eerste jaar (2011) 3% en nadien jaarlijks het maximum toegelaten dividend van 6% toe te kennen. De uiteindelijke beslissing over de dividenden komt even wel toe aan de Algemene Vergadering, die over de winstbesteding moet oordelen. Als de winst tegenvalt, is het mogelijk dat er minder of geen dividend uitgekeerd wordt. Een vennoot heeft bij uittreding of bij ontbinding van de vennootschap recht op maximaal de bij toetreding volstorte waarde, eventueel verminderd met de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen. De aandelen zijn overdraagbaar aan andere aandeelhouders, maar er is geen gereguleerde markt. Uittreding kan pas na 3 jaar. Als het totaal bedrag van de uittredingen op jaarbasis hoger ligt dan 1/15 van het totale geplaatste kapitaal, kan de Raad van Bestuur beslissen om de uittredingen tijdelijk te weigeren. Voor de uitgifte wordt een prospectus opgemaakt. Dat is een wettelijk vereist document waarin alle informatie over de aandelen, de CVBA, het financieel plan en de risicofacturen gebundeld is. Het prospectus vindt u hier en zal gedurende de ganse tijd van de uitgifte ook hier raadpleegbaar zijn en op de zetel van de CVBA.