Wie zijn we

Uw betrouwbare partners

Energie voor meer natuur wil nieuwe financiële middelen inzamelen om de natuur te beschermen en te investeren in duurzame energieprojecten.”

Wie zorgt ervoor dat uw belegging goed geïnvesteerd wordt?

Energie voor meer natuur is een hechte en nauwe samenwerking tussen verschillende duurzame partners die een hart hebben voor de natuur.

Linea Trovata en Sun Invest NV

Linea Trovata Suntec NV is een internationale onderneming die duurzame en slimme energieoplossingen aanbiedt op maat van de particulier, de industrie en de agrarische sector. Ze onderscheidt zich in de markt door haar technische know-how en creativiteit om meerdere technologieën te combineren tot één oplossing. De onderneming is actief in projectontwikkeling en bouw inzake zonne-energie, windenergie, energie uit biomassa, groene mobiliteit, bio-ecologische houtbouwprojecten, het sluiten van ecologische kringlopen met het drogen van digestaat en mest of het indrogen van waterige stromen op de meest energie-efficiënte en ecologische wijze, en op een aantal concepten die toelaten te koken op zonne-energie.

Sun Invest NV is de investeringsmaatschappij verbonden met de Linea Trovata groep. De NV is verantwoordelijk voor de financiering – alleen of in combinatie met haar dochterondernemingen – van de fotovoltaïsche of andere duurzame energieprojecten die Linea Trovata ontwikkelt en/of bouwt. Daarnaast kan de onderneming ook los van Linea Trovata groep, zelf investeren in andere projecten.

www.lineatrovata.com

Natuurpunt Antwerpen Noord VZW

Natuurpunt Antwerpen Noord ijvert voor de bescherming van natuur en landschap in een groot deel van de stad Antwerpen en in de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schoten, Stabroek en Wuustwezel. Natuurpunt Antwerpen Noord beheert in haar werkingsgebied zo'n 600 ha natuurgebied. Daarvoor krijgt zij de steun van meer dan 4000 gezinnen en talrijke vrijwilligers. De vereniging zet ook acties op touw om mensen bewust te maken van milieuproblemen.

www.antwerpennoord.be

Natuurpunt Gent VZW

Natuurpunt Gent VZW ijvert voor meer natuur voor iedereen in de gemeenten Gent, St-Martens-Latem en Destelbergen. Met 6400 leden (gezinslidmaatschappen) en meer dan 250 vrijwilligers is het de grootste afdeling van Natuurpunt VZW. Natuurpunt Gent is daarnaast ook (één van) de grootste socio-culturele verenigingen in Gent. De vereniging beheert delen van de Bourgoyen, de Assels, de Latemse Meersen, het Leeuwenhof, de Keuzemeersen, de Damvallei en de Gentbrugse Meersen.

De voorbije jaren werden heel ook wat klimaat-activiteiten georganiseerd: info-avonden over groene stroom, info-avonden over zonne-energie, klimaat-wandelingen,… Ook in het lokale tijdschrift Snep! wordt er steevast aandacht geschonken aan klimaat en/of energie.

www.natuurpuntgent.be

Natuur.koepel VZW

Natuur.koepel vzw vertegenwoordigt zo'n 4000 Zuid-West-Vlaamse gezinnen die lid zijn van Natuurpunt, Velt en/of JNM en groepeert meer dan 20 natuur- en milieuverenigingen en werkgroepen in Zuid-West-Vlaanderen.

Natuur.koepel zet ook sterk in op klimaat en energie. De voorbije jaren werden er verschillende klimaathappenings en klimaatbeurzen georganiseerd. De vereniging is ook de trekker van het project ‘Sol Suffit’, een project dat het gebruik van zonne-ovens stimuleert in Sahellanden en op die manier verdere houtkap en verwoestijning wil voorkomen.

www.natuurkoepel.be