Nieuws aan coöperant

Op dinsdag 18 september 2018 vindt een nieuwe editie van de Algemene Vergadering plaats. Officiële uitnodiging van de voorzitter en details vindt u hier.

De jaarrekening 2017 raadpleegt u hier.

22/9/2017

U kan het verslag van de Algemene Vergadering van 20 juni hier raadplegen.

13/6/2017

Beste vennoot,

Met dit bericht willen we u aankondigen dat de Algemene Vergadering van de cvba Energie voor meer natuur doorgaat op dinsdag 20 juni om 20 u. Deze vergadering vindt plaats in het Natuur.huis in de Coxiestraat 11 in Mechelen.

Agenda :

19.45 u : Registratie-formaliteiten

20.00 u : Voorstelling van het werkingsverslag, de jaarrekeningen 2016 en het verslag van de bedrijfsrevisor, voorstel besteding winsten, toelichting plannen voor 2017

20.30 u : Vragen

20.50 u : Stemmingen : Goedkeuring jaarverslag, goedkeuring financieel verslag, kwijting van de bestuurders, besteding winsten, aanstelling Sam Desiere als vertegenwoordiger van Natuurpunt Gent vzw.

21u00 : Einde

De voorlopige jaarrekening 2016 vind je hier.

We hopen van harte om u te kunnen begroeten op deze vergadering.

Willy Ibens, Voorzitter

10/5/2016

Dinsdag 17 mei heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats van de CVBA Energie voor meer natuur. Daar zal slechts één punt op de agenda staan nl. de beslissing van de Raad van Bestuur om de AV uit te stellen tot dinsdag 21 juni. Aandeelhouders ontvangen tijdig een uitnodiging voor deze vergadering met een gedetailleerde agenda.

17/2/2016

Vooraankondiging Algemene Vergadering 2016

De Algemene Vergadering van de vennootschap zal doorgaan op dinsdag 17 mei 2016 om 19.30 u op het hoofdkantoor van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen (vlakbij het station). De aandeelhouders zullen hiervoor tijdig een uitnodiging met agenda ontvangen.

Hier vind je :

- Het verslag van de Algemene Vergadering 2015

- Het financieel verslag van 2015

16/6/2014

Op 16/6 vond de AV van CVBA Energie voor meer Natuur plaats. Hier vindt u het verslag van de Algemene Vergadering. Hier vindt u de jaarrekening.

22/5/2014

Aanstaande dinsdag 27 mei heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats van de CVBA Energie voor meer natuur. Daar zal slechts één punt op de agenda staan nl. de beslissing van de Raad van Bestuur om de AV te verplaatsen naar midden juni. Aandeelhouders ontvangen tijdig een uitnodiging voor deze vergadering met de exacte datum.

7/1/2014

Beste Aandeelhouder,

Als zeer vroege aankondiging: de AV over het boekjaar 2013 zal plaatsvinden op dinsdag 27 mei 2014 om 20u in het Natuur.Huis in Mechelen.

Vermelden we ook nog eens dat ons email adres info@energievoormeernatuur.be is. Het oude email adres werkt niet meer.

31/12/2013

Beste Aandeelhouder,

Hier vindt u het verslag van de Algemene Vergadering dd 10/12/2013.

18/11/2013

Beste Aandeelhouder,

ALGEMENE VERGADERING

Op 10/12/2013 is de Algemene Vergadering van de cvba.

U ontvangt van ons nog een uitnodiging per email.

Op 19/11/2013 kan u hier ook de jaarrekening vinden en het verslag van de revisor.

17/02/2012

Beste aandeelhouder,

Stand van zaken WCO Linea Trovata Suntec nv

Op 10 november 2011 deelden wij u mee dat Linea Trovata - de mede-initiatiefnemer - van de cvba Energie voor meer Natuur, kampte met liquiditeitsproblemen. In het kader van de Wet op Continuïteit van Ondernemingen (WCO) werd door Linea Trovata Sun Tec nv op 28 oktober 2011 de bescherming tegen hun schuldeisers aangevraagd en verkregen. Deze beschermingsperiode liep tot 23 januari 2012.

Op 23 januari 2012 evalueerde de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde de situatie en vorige week maakte zij haar beslissing bekend. De rechter besliste op basis van de herstructureringsplannen van Linea Trovata Suntec NV om die bescherming te verlengen met vier maanden. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat de herstructuringsplannen van Linea Trovata lopen zoals werd vooropgezet en dat de rechter de perspectieven voor de continuïteit van het bedrijf gunstig inschat.

Ondertussen heeft de raad van bestuur van de cvba niet stilgezeten. In de eerste plaats hebben we alle opgestarte projecten verder laten afwerken zodat ze kunnen opgeleverd worden aan de cvba. Bovendien hebben we er ook voor gezorgd dat we zakelijk voldoende afstand houden ten aanzien van Linea Trovata, onder andere door het verplaatsen van de maatschappelijke zetel en door zelf meer operationele zaken in de hand te nemen.

Waarin investeerden we tot hiertoe ?

De cvba Energie voor meer Natuur verkocht in totaal 6186 aandelen voor een totaal bedrag van 1.546.500 euro. Momenteel zijn volgende installaties aangekocht en dus de volledige eigendom van de cvba Energie voor meer Natuur :

 • Eco-loods Natuurpunt in Ekeren 131 kWp
 • Parochiehuis Patria 17
 • Don Bosco Halle – Leniksesteenweg 233
 • Don Bosco Hoboken 11
 • Don Bosco Kortrijk (Sporthal) 11
 • Don Bosco Dilbeek Konijnenberg (Kleuter) 11
 • Don Bosco Wilrijk (Valkenveld) 11
 • Don Bosco Heverlee 11
 • Don Bosco Halle - Van Beverenstraat 11
 • Don Bosco Wijnegem I 11
 • Don Bosco Dilbeek Stationstraat 11
 • Jeugdhuis Styx 11

Momenteel werken we prioritair aan de externe financiering voor de grote installaties uit deze lijst. Hierdoor komt een belangrijk deel van ons eigen kapitaal terug vrij en kan dat geherinvesteerd worden in bijkomende installaties. Daardoor wordt het rendement van de investeringsportefeuille verder versterkt. Linea Trovata heeft de voorbije maanden een reeks projecten gebouwd die te koop worden aangeboden. Die voldoen stuk voor stuk aan de rendementscriteria van onze cvba. Ze kunnen dus worden aangekocht zodra we hiervoor de nodige middelen ter beschikking hebben.

Opening eco-loods Ekeren

Noteer nu al de officiële opening van de nieuwe eco-loods in Ekeren in uw agenda. Dit is een project van Natuurpunt en van de sociale werkplaats Natuur- en Landschapszorg vzw. Het is een industriële houtbouw met maximaal gebruik van natuurlijke en duurzame materialen. Het dak bestaat uit 451 zonnepanelen en werd gerealiseerd door de cvba Energie voor meer Natuur. De opening heeft plaats op vrijdag 11 mei 2012. Om 15 uur komt minister Joke Schauvliege hier het lint doorknippen. Meer details volgen nog.

Algemene vergadering

De eerste algemene vergadering van de cvba Energie voor meer Natuur vindt plaats op dinsdag 22 mei om 19u30 in de Lessius Hogeschool in de Zandpoortvest in Mechelen. Ook hiervoor volgt nog een gedetailleerde uitnodiging.

Verplaatsing maatschappelijk zetel

Door de raad van bestuur van de cvba werd beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar het secretariaat van Natuurpunt Antwerpen Noord vzw, Het nieuwe adres wordt: Steenstraat 25, 2180 Ekeren.

Telefoonnummer en fax blijven ongewijzigd. Op dit regionaal secretariaat van Natuurpunt werken vier professionele medewerkers en een aantal vrijwilligers. Bedoeling is dat van hieruit mee ondersteuning wordt gegeven aan de operationele taken binnen onze coöperatie.

Voor bijkomende inlichtingen staan wij graag tot uw dienst.

Willy Ibens

ondervoorzitter

cvba Energie voor meer Natuur

info@energievoormeernatuur.org

10/11/2011

Beste Coöperant,

De CVBA ‘Energie voor meer natuur’ is opgericht door drie afdelingen van Natuurpunt, Linea Trovata Suntec NV en Sun Invest NV.

Omwille van liquiditeitsproblemen heeft Linea Trovata Suntec NV op 28 oktober 2011 in het kader van de Wet op Continuïteit van Ondernemingen (WCO) een gerechtelijke bescherming tegen schuldeisers verkregen. Dat werd zoals voorzien gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 november 2011. Hierover verscheen deze week een zeer ongenuanceerd bericht in de pers.

Voor de bestuurders van de Natuurpunt afdelingen kwam deze regeling totaal onverwacht. Deze beschermingsperiode loopt tot 23 januari 2012. Op dat moment zal de rechtbank van koophandel van Dendermonde op basis van de herstructureringsplannen van Linea Trovata Suntec NV een nieuwe beslissing nemen over de continuïteit van het bedrijf.

Het is evident dat de raad van bestuur van onze CVBA deze evolutie nauwlettend opvolgt in het belang van onze vennootschap en van al onze aandeelhouders.

Onze raad van bestuur heeft steeds een zeer voorzichtige aankooppolitiek gevoerd met de ruim meer dan 1,5 miljoen euro aan geplaatste aandelen.

De middelen werden voor een deel geïnvesteerd in zonneprojecten, voor een deel worden ze aangehouden in cash in afwachting van de oplevering van installaties.

De CVBA koopt van Linea Trovata Suntec NV volledig afgewerkte en goed functionerende installaties waarvoor de zekerheid bestaat dat de verwachte energierendementen worden behaald en de voorziene groene stroomcertificaten worden gegenereerd.

Onze bestuurders volgen de ontwikkelingen op de voet om mogelijke risico’s te vermijden en stellen alles in het werk om de vooropgestelde doelstellingen van onze CVBA waar te maken.

Voor bijkomende inlichtingen staan wij graag tot uw dienst.

Willy Ibens

ondervoorzitter

CVBA Energie voor meer natuur