รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก Admissions กลาง ประจำปี 2555 มากที่สุด

posted May 11, 2012, 7:24 PM by Unknown user

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา [1010107001]         มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 505 คน 

 2. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย [1090211001]        มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 505 คน 

 3. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย [1016101001]             มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 471 คน 

 4.  โรงเรียนหอวัง [1010230001]                       มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 462 คน

5.  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน [1040101001]       มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 453 คน

 

6. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล [1041101001]                           มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 450 คน 

7. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ [1010238002]                              มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 440 คน 

 8. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช [1034101001]                      มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 426 คน 

 9. โรงเรียนนครสวรรค์ [1060101001]                               มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 425 คน 

 10. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) [1010245001]       มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 416 คน 

 

11. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย [1045101001]        มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 404 คน 

 12.โรงเรียนสตรีวิทยา [1010101002]               มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 394 คน 

 13. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี [1065101002]        มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 374 คน 

 14. โรงเรียนสุรนารีวิทยา [1030101002]           มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 368 คน 

15. โรงเรียนศึกษานารี [1010315001]              มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 365 คน 

 

16. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี [1012206002]        มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 360 คน 

 14. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม [1057101002]                      มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 354 คน 

 18. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย [1010101001]                 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 335 คน 

 19.  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 [1010227002]   มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 334 คน 

 20.  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย [1040101003]                     มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 333 คน 

 

21. โรงเรียนโยธินบูรณะ [1010102003]                           มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 329 คน

 22. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล [1047101001]              มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 325 คน

 23. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย [1033101001]               มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 325 คน 

24.  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย [1050101001]                    มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 319 คน 

25.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ [1010234001]    มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 316 คน 

 

26. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย [1052101001]                     มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 312 คน 

27. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม [1150100028]    มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน : 306 คน

อ้างอิง :

http://www.oknation.net/blog/itsaramd2/2011/12/21/entry-4

http://admission55.tk/SchoolIDSearch.aspx

http://admission55.tk/

 

Comments