Konkurss

Eesti Mõtteloo Sihtkapital toetab eesti klassikasse kuuluvate autorite mõttevara koondamist ja väljaandmist "Eesti mõtteloo" raamatusarjas ja sellega paralleelselt ilmuvates muudes sarjades. Töönimekirjas on 2016. aastal järgmised autorid ja teosed: Nikolai Kaasik “Väikeriigid ja rahvad”, Hindrik Prants “Eesti asi ja maailma lugu”, Jaan Eilart “Õitse ja haljenda”, Karl-August Hindrey “Kirjad noortele”, Endel Tulving “Mõistatuslik mälu” ja Juhan Maiste “Vabadus mäletada”. 2017. aasta autorid on Nigol Andresen, Uno Lõhmus, Johanna Sild-Rebane, Ragnar Nurkse, Loit Reintam ja Ado Grenzstein.
Sihtkapital kuulutab välja konkursi nimetatud autorite uurijatele, leidmaks kvalifitseeritud kaastöölisi väljaantavate raamatute koostamisel ja väljaannete ettevalmistamisel. Konkursil osalemiseks ja täiendava teabe saamiseks palume pöörduda sarja peatoimetaja Hando Runneli poole, tel. 7427290