חשון אוקטובר

אוקטובר תשרי חשון תשעט

ליצירת קשר:   בי"ס עמק יזרעאל (סמל מוסד 210435) -  ד.נ. גניגר 3658000   טל: 04-6549310   פקס: 04-6440367  
mazkirut@emeky.tzafonet.org.il