.

Provinciale Staten verkiezing 18 maart 2015

Een korte samenvatting van onderstaand verhaal: 
Stem 18 maart op Dreas van Donselaar, plek 24, Partij voor de Dieren, Provinciale Staten.

Deze verkiezing geen stortvloed aan Tweets of Facebook posts van mijn kant, maar een eenmalig bericht (die ik morgen/overmorgen natuurlijk nog wel ga Tweeten en FBen!). Woensdag 18 maart zijn de provinciale staten en waterschapsverkiezingen. 

De Partij voor de Dieren baseert zich op een lange termijn visie voor mens, milieu en dier. Niet de korte termijn economische effecten, maar juist de lange termijn economische en ecologische effecten vormen de basis van onze standpunten. Deze hangen immers direct samen en bepalen onze toekomst.
  •  Geen megastallen: Denk alleen al aan (op mens overdraagbare) ziekten, mestoverschot, dierenwelzijn, de enorme hoeveelheid veevoer waar het regenwoud voor wordt gekapt, antibiotica en hormoonvlees
  • Natuurgebieden verbinden en vooral de natuur het werk laten doen en niet continue ingrijpen (dus geen afschot van damherten, de natuur kan die balans beter zelf herstellen ook al lijkt dat soms zielig)
  • Geen plezierjacht, waar willekeurige dieren vogelvrij zijn en de natuurlijke balans door gebrek aan professionele kennis continue wordt verstoort
  • Verbod op (landbouw) gif, stop de bijensterfte, de schade voor omwonenden, natuur, de bodem en grondwater
Hoewel andere politieke partijen zich hier vaak ook over uitspreken, zijn ze dat direct weer vergeten na de verkiezingen. Dankzij onze zetels kunnen we deze thema's niet alleen op de politieke agenda houden, vaak nemen andere partijen ook standpunten over om de eigen "groene achterban" niet aan ons te verliezen. Dat is prima natuurlijk.

Misschien belangrijker nog is dat deze verkiezing het aantal zetels in de eerste kamer bepaalt. Momenteel hebben we daar 1 zetel. Met meer zetels hadden we bijvoorbeeld het verbod op de rituele slacht erdoor kunnen krijgen, dit werd ruim door de tweede kamer gesteund en is alsnog door een (imponerende) religieuze lobby in de eerste kamer gesneuveld.

24 zetels (of 4.000 voorkeurstemmen) zullen het deze verkiezing nog niet worden. Wel hoop ik op zoveel mogelijk stemmen op mijn partij en het liefst natuurlijk ook op mezelf. Dat helpt mijn eigen politieke toekomst wellicht weer :) We hebben nu 1 zetel en staan op 3 zetels in de peilingen, dat zou fantastisch zijn.

Je mag me uiteraard mailen of bellen voor vragen. Mijn boodschap: Stem 18 maart op Dreas van Donselaar, plek 24, Partij voor de Dieren.

100 redenen voor de Partij voor de Dieren

En zo niet, ga dan ieder geval toch stemmen! Tot in het stemhokje kan je je nog bedenken ;)

Dank.

Dreas van Donselaar


My name:
Dreas van Donselaar

Social media:

LinkedInTwitter
Facebook

My work:
SpamExperts

My contact details:
Email
ICQ: 108756
Skype: dreasvandonselaar
Y!: dreasvdonselaar
AIM: dreas1983