Els nostres cursos s'estructuren perquè puguin adaptar-se a les diferents necessitats de l'alumne, tant pel que fa al perfil d'aquest com al seu nivell de coneixements i fins on aquest vulgui arribar.

Seminaris divulgatius
A través dels quals, donem a conèixer els diferents productes i abast d'aquests. Facilitant d'aquesta manera la introducció ràpida als mateixos i la capacitat de poder decidir, amb criteri la voluntat d'aprofundir més sobre alguns d'ells.
Es tracta de sessions de molt curta durada sobre temes o aspectes molt puntuals i amb alta periodicitat.

Tallers
Són sessions de formació intensives i de curta durada, concentrades generalment en una sola sessió i que responen i resolen problemàtiques i necessitats molt puntuals.
Són molt recomanables per a aquells usuaris que necessiten disposar del coneixement general d'un determinat producte sense la necessitat d'haver de aprofundir molt sobre ell.


Cursos de formació
Corresponen als cursos convencionals i especialitzats sobre els diferents productes i solucions que el sector professional i l'empresa utilitzen de forma habitual.
El seu contingut és extens i adaptat per transmetre a l'alumne no només els coneixements teòrics, sinó també la pràctica i la seva aplicació a la vida real.
Impartrits per professionals del sector, aporten a més dels seus amplis coneixements l'experiència en l'ús i la seva aplicació, facilitant als assistents la visió de la realitat.

Màsters
Constitueixen el compendi de diversos cursos orientats cap a una especialitat en concret. Amb ells, es pretén que l'alumne al finalitzar el Màster, es trobi totalment capacitat per oferir els seus serveis al sector professional i de les empreses, presentant-se com un especialista en la matèria.