Curs Professional d'Iniciació a Adobe Flash CS5

ADOBE FLASH CS5:

És una aplicació de creació i manipulació de gràfics vectorials amb possibilitats de maneig de codi mitjançant el llenguatge ActionScript.
Forma part de la família Adobe Creative Suite i s'aplica en la major part de les animacions publicitàries i mitjans interactius, sent un dels elements gràfics més utilitzats en les pàgines web del món, fet que ha donat la fama i consolidat com una eina fonamental per a dissenyadors i creadors d'animacions i webs.

Adobe Flash utilitza gràfics vectorials i gràfics rasteritzats, so, codi de programa, flux de vídeo i àudio bidireccional. Permet realitzar animacions per a la web, presentacions, banners, executables, exportar per vídeo i un llarg etcétera.
Flash també permet realitzar webs molt atractives, dinàmiques i administrables amb arxius externs com TXT, XML o treballar amb base de dades,
en altres paraules. Adobe Flash crea i edita les animacions i arxius multimèdia.

A QUI VA DESTINAT 

Pùblic amb general que vulgui tractar imatges i obtenir moviments espectaculars.
Professionals del sector del disseny, imatge i fotografía, aixì com programadors web.

L'objectiu es f
ormar als alumnes en la utilització del software d’animacions mes reconegut pels dissenyadors de planes i continguts web.
Al
finalitzar el curs l’alumne estarà capacitat per desenvolupar les seves propies animacions basades tant en vectors i imatges, com animacions per a web’s, presentacions, banners executables, exportar tot a vídeo, etc.


REQUERIMENTS BÀSICS 

No es requerix cap coneixement especial, es suficient amb disposar dels bàsics de sistema operatiu per navegar i manipular arxius. Apte per tot alumne que vulgui iniciarse el programa Adobe Flash o en tingui nocions molt bàsiques.
           

DURADA
16 hores

PREU: 
289 €  + IVA
  
Bonificació del 10% descompte, per inscripcions de 2 alumnes 
simultàniament.

METODOLOGIA:

Aquest curs s'imparteix amb  amb ordinadors Apple iMac 21" i es planteja amb aula reduida amb un màxim de 6/8 alumnes a fi de poder assolir els conceptes i continguts amb el màxim de rigor. 
Es pot valorar impartir amb S.O. Windows

TEMARI:

1. ENTORN DE TREBALL


1.1-Conèixer l'àrea de treball

1.2-Treballar amb el panell Biblioteca

1.3- Treballar amb la línia de temps

1.4- Utilització de l'inspector de propietats

1.5- Utilitzar el panell d’eines

1.6- Previsualitzar, publicar i guardar la pel·lícula


2 .TREBALL AMB GRÀFICS


2.1- Eines de dibuix (llapis, ploma, goma, pinzell, decó, etc)

2.2- Traços i farcits

2.3- Crear i modificar formes

2.4- Fer seleccions

2.5- Crear i modificar corbes

2.6- Crear transparències

2.7- Crear i modificar text

2.8- Eines de transformació de objectes


3 . CREAR I MODIFICAR SÍMBOLS


3.1- Crear símbols (clip de pel lícula, botó i gràfics)

3.2- Modificar i gestionar els símbols

3.3- Canviar la mida i la posició de les instàncies

3.4- Canviar el Efecte de color, brillantor, transparència, etc. de les instàncies

3.5- Els efectes de mescla

3.6- Alinear objectes entre ells i a l’escenari.

3.7- Aplicar efectes especials mitjançant filtres


4. AFEGIR ANIMACIÓ


4.1- Organització de l'arxiu del projecte

4.2- Animar la posició

4.3- Canviar la velocitat i la durada

4.4- Canviar la transparència / filtres a les animacions

4.6- Animar les transformacions

4.7- Canviar la trajectòria del moviment

4.8 - Intercanviar els objectius de la interpolació

4.9- Crear animacions anidades

4.10- Acceleració / des-acceleració

4.11 - Creació i animació amb màscares.

4.12- Animació frame to frame


5. INTEGRAR ANIMACIONS I FORMES


5.1- Articular moviments utilitzant cinemàtica inversa (definir ossos, inserir posis)

5.2- Restringir unions

5.3- Cinemàtica inversa amb formes

5.4- Realitzar metamorfosi mitjançant interpolacions de forma

5.5- Utilitzar consells de forma

5.6- Utilitzar el paper “ceba”


6. TREBALLAR AMB SO I VÍDEO

So:

6.1-Treballar amb sons a la línea de temps

6.2-Tallar inici / final d'un so

6.3-Modificar el volum d'un so

6.4-Eliminar o canviar l'arxiu de so

6.5-Optimitzar la qualitat dels sons


Vídeo:

6.6 -Afegir un arxiu de vídeo a “Adobe Media Encoder”

6.7- Convertir arxius de vídeo a Flash Video

6.8- Personalitzar les opcions de codificació

6.9 - Incorporar un FLV a la línia de temps.

6.10- Treballar amb el vídeo amb línea de temps


7. CREAR PROJECTES FLASH


7.1- Importa Fitxers

7.2- Organitzar el material importat per a treballar amb ell

7.3- Preparació del material per al seu posterior interacció i animació

7.4- Animació i interacció amb elements importats i creats

7.5- Provar un document de Flash

7.6- El visualitzador d'amples de banda

7.7- Publicar una pel·lícula en la Web

7.8- Opcions alternatives de publicacióRESERVA LA TEVA PLAÇA - INSCRIU-TE A AQUEST CURS


CONSULTA CALENDARI DE DATESCURSOS RELACIONATS: