Curs Professional Avantzat d'Adobe Flash CS5    

ADOBE FLASH CS5:

És una aplicació de creació i manipulació de gràfics vectorials amb possibilitats de maneig de codi mitjançant el llenguatge ActionScript.

Flash és la tecnologia que més està creixent en el mercat d'Internet. Es tracta d'una eina per realitzar presentacions multimèdia a la xarxa de forma professional. En aquesta nova versió, Flash ha incorporat noves eines i ha ampliat la programació per convertir-la en l'eina multimèdia per excel.lència, ja no només per Internet sinó en altres mitjans.

Adobe Flash utilitza gràfics vectorials i gràfics rasteritzats, so, codi de programa, flux de vídeo i àudio bidireccional permet realitzar animacions per a la web, presentacions, banners, executables, exportar per vídeo i un llarg etcétera. Flash també permet realitzar webs molt atractives, dinàmiques i administrables amb arxius externs com TXT, XML o treballar amb base de dades En altres paraules, Adobe Flash crea i edita les animacions i arxius multimèdia.

A QUI VA DESTINAT:
  • Persones amb iniciativa, que vulguin muntar el seu propi negoci a la xarxa.
  • Els que volen convertir la creació de pàgines web en la seva professió.
  • Professionals de la publicitat, el màrqueting i el disseny gràfic, que vulguin afegir valor al seu currículum i ampliar coneixements.
  • Els que volen crear la seva pàgina web personal.
  • Alumnes que vulguin aprofundir amb el llenguatge de programació del propi de Flash, ActionScript i les seves possibilitats, i que vulguin conèixer la sintaxi i els nous mètodes que presenta Flash per dotar d'interactivitat als projectes.
L' objectiu d'aquest curs avantzat es aprendre les eines de l'aplicació Adobe Flash per crear animacions dirigides a ser incrustades en les pàgines web a nivell avançat. Índex:importar i exportar imatges, treballar amb capes; biblioteca, símbols i instàncies; text; eines, efectes i transformacions avançades; animacions avançades, cinemàtica inversa, so; vídeo; actionscript, preferències i personalització.


REQUERIMENTS BÀSICS:

Es requerix un coneixement especial i mínim de l'aplicació, és recomanable haver realitzat el curs d'Iniciació a Flash (Curs Adobe Flash I) per aquells alumnes que no disposin d'un mínim coneixement del aplicatiu. L'alumne en finalitzar serà capaç de realitzar pel·lícules flash d'ús quotidià en el disseny web: banners, presentacions animades, pel·lícules interactives,etc. A més d'incloure utilitats multimèdia com so i vídeo. També serà capaç d'optimitzar els temps de càrrega per a una correcta visualització a web o el seu desenvolupament en un CD interactiu.

DURADA:

16 hores

PREU:

289 € + IVA
Bonificació del 10% descompte, per inscripcions de 2 alumnes simultàniament.

 METODOLOGIA:

Aquest curs s'imparteix amb amb ordinadors Apple iMac 21" i es planteja amb aula reduida amb un màxim de 6/8 alumnes a fi de poder assolir els conceptes i continguts amb el màxim de rigor.
Es pot valorar impartir amb S.O. Windows si algu l'intresa

TEMARI:

1. Conceptes bàsics
1.1. Què és ActionScript?. Avantatges d'aprendre a programar en ActionScript
1.2. Concepte de la programació
1.3. El panell d'accions
1.4. El panell de fragments de codi
1.5. La finestra de comportaments
1.6. Sintaxi en ActionScript. Regles bàsiques
1.7. La importància dels sufixos
1.8. Utilitat de la funció “trace”

2. Treball amb variables
2.1. Què és i per a què serveix una variable?
2.2. Creació i declaració de variables
2.3. Tipus de dades, novetats. Conversió de tipus .
2.4. Operacions bàsiques amb variables
2.5. Àmbits de les variables

3. Treballar amb funcions
3.1. Utilitza funcions. La sintaxi de les funcions
3.2. Funcions associades a events
3.3. Ús de variables locals

4. Els esdeveniments. Com manejar en ActionScript
4.1. Diferents tipus d ‘events
4.2. Afegir Event listeners (assignar events)
4.3. Utilitzar events de Mouse
4.4. Utilitzar events de teclat
4.5. L’event Enterframe
4.6. Funcions activades per events.

5. Operacions condicionals.
5.1. Creació d'una estructura condicional simple amb "if ..."
5.2. Creació de condicionals compostes amb "if ... else"
5.3. Creació de condicionals de múltiple opció amb "switch"
5.6. Detecció de col.lisions

6. Bucles de repetició
6.1. Creació d'una estructura de repetició amb "while"
6.2. Creació d'una estructura de repetició amb "dwhile"
6.3. Creació d'una estructura de repetició amb "for"
6.4. El bucle "for ... each "

7. Les propietats
7.1. Les diferents propietats.
7.2. Importància de les propietats en l'animació
7.3. La classe Tween
7.4. Control de visibilitat i transparència. Diferències
7.5. Control de pel lícules anidades amb  diferents nivells

8. Utilitzar Matemàtiques amb ActionScript
8.1. La classe Math
8.2. Utilitzar la funció random
8.3. Altres funcions útils

9. Els arrays
9.1. Diferents formes de crear un Array
9.2. Funcions associades als Arrays

10. Mètodes
10.1 El mètode attachMovie
10.2. El mètode createEmtpymovieClip
10.3. El mètode createTextfield i donar format al texte per programació
10.4. El mètode UpdateAfterEvent

11. Creació d'elements d'interfície
11.1. Creació de cursors personalitzats
11.2. Creació de barres i panells de desplaçament
11.4. Barres de desplaçament
11.5. Barres de precàrrega
11.6. Menús desplegables

12. Treball amb so
12.1. Objectes relacionats amb el so
12.2. Control de reproducció
12.3. Control de volum
12.4. Control de balanç