Curs d'Animació i Efectes amb Adobe Flash i After Effects

ADOBE FLASH CS5:

Adobe Flash utilitza gràfics vectorials i gràfics rasteritzats, so, codi de programa, flux de vídeo i àudio bidireccional permet realitzar animacions per a la web, presentacions, banners, executables, exportar per vídeo i un llarg etcètera. Flash també permet realitzar webs molt atractives, dinàmiques i administrables amb arxius externs com TXT, XML o treballar amb base de dades. En altres paraules, Adobe Flash crea i edita les animacions i arxius multimèdia.

ADOBE AFTER EFFECTS CS5:

El programari Adobe After Effects és la solució líder del mercat per a crear gràfics en moviment i efectes visuals cinematogràfics. Resol els problemes visuals de manera ràpida i eficaç mitjançant un conjunt d'eines exhaustives dissenyades per ajudar a superar qualsevol repte creatiu o tècnic.
És la solució líder del mercat per crear gràfics en moviment i efectes visuals cinematogràfics. Transforma les imatges en moviment per a la distribució profesional  en cinemes, salons, ordinadors personals i dispositius mòbils.
Permet obtenir resultats professionals per a qualsevol tipus de mitjà i aconsegueix una integració perfecta amb Adobe Creative Suite.

A QUI VA DESTINAT:

Aquells estudiants i professionals de l'àmbit audiovisual, dissenyadors gràfics, dissenyadors web, productors de vídeo i qualsevol persona que desitgi incorporar-se i/o aprofundir en tècniques de postproducció, per aconseguir així un nivell més expert en la matèria, consolidant aptituds i coneixements d'aquesta branca professional.


OBJECTIUS :

Formar als alumnes en un òptim coneixement pràctic de les diferents eines de l'aplicació, des de les més senzilles fins les més avançades, així com la relació existent entre elles. 

En finalitzar aquest curs l'alumne serà capaç de realitzar una completa tasca de postproducció i composició multicapa. 

Estarà capacitat per desenvolupar  i crear gràfics en moviment i efectes visuals cinematogràfics i farà animacions i composicions en 2D i 3D amb flexibilitat, així com text i gràfics vectorials.

Utilitzarà  les eines de regulació, màscara  i pintura de composicions.

REQUERIMENTS BÀSICS
No es requereixen coneixements previs de l'aplicació, únicament seran necessaris certs coneixements bàsics d'informàtica i del vídeo digital. Serà necessari  disposar de coneixements de sistema operatiu per navegar i manipular arxius.
Apte per
 tot alumne que vulgui iniciar-se el programa Adobe Flash i Adobe After Effects o en tingui nocions molt bàsiques.
  

DURADA
16 hores

PREU:
299€  + IVA
  
Bonificació 10% descompte, per inscripcions de 2 alumnes simultàniament.

METODOLOGIA:
Aquest curs s'imparteix amb  amb ordinadors Apple iMac 21" i es planteja amb aula reduida amb un màxim de 6/8 alumnes a fi de poder assolir els conceptes amb el màxim de rigor. 
Es pot valorar impartir amb S.O. Windows

TEMARI:

1 .- INTRODUCCIÓ A AFTER EFFECTS
1.1- La seqüència de treball
1.2- Crear un nou projecte
1.3- Establir fotogrames clau
1.4- Aplicar efectes
1.5- Processar un projecte

2 .- DE FLASH A AFTER EFFECTS
2.1- De Flash a l'emissió de vídeo
2.2- Publicar arxius SWF per After Effects
2.3- Utilitzar l'exportació QuickTime

3 .- DE AFTER EFFECTS A FLASH
3.1- Exportar objectes vectorials i rasterizats
3.2- Exportar arxius SWF
3.3- Exportar una seqüència d'imatges PNG
3.4- Treballar amb arxius Flash Video (FLV)

4. CANALS ALPHA
4.1- La incrustació en After Effects
4.2- Utilitzar vídeos amb canal alfa al flash
4.3- Afegir punts de senyal

5. LLETRES EN MOVIMENT
5.1- Crear i animar tipografies
5.2- Animar un text al llarg d'un traçat
5.3- Aplicar ajustaments pre-establerts d'animació de text
5.4- Utilitzar animadors de text

6. LA TERCERA DIMENSIÓ
6.1- Entrar a l'espai 3D
6.2- Animació en espais tri-dimensionals
6.3- Crear entorns tri-dimensionals

7. ANIMACIÓ DE PERSONATGES
7.1- Animació de personatges en Flash
7.2- Capes primàries i secundàries
7.3- Associació de capes i expressions
7.4- Les eines de titella
7.5- Ninots interactius

8. EFECTES VISUALS
8.1- Controlar el clima
8.2- Fer esclatar objectes
8.3- Efecte soroll fractal

9. FORMES I SONS
9.1- Capes de formes
9.2- Barrejar àudio al After Effects
9.3- Visualització del so

10. OPTIMITZACIÓ I PROCESSAMENT
10.1- La compressió
10.2- Optimitzar el vídeo abans de processar
10.3- Publicar arxius per Internet