Curs Google Apps for Business ( I )

Correu electrònic professional i entorn col.laboratiu amb Google Apps for Business:

Google Apps Business és una eina de comunicació i treball en grup que integra el servei de correu juntament amb tota la suite d'eines "in the cloud ".

Els usuaris veuràn tota la suite d'eines de Google Apps, que inclou entre altres, comptes de correu electrònic personalitzades per al domini .es, .org, .com, etc ...., calendaris compartits, espai en servidor per a emmagatzematge i compartició de documents, potents eines ofimàtiques,  generació de web-sites, etc.

DIRIGIT A:

A usuaris que s'inicien en el maneig de Google Apps, i arribaran a tenir  un coneixement avançat de les funcionalitats del producte, perseguint com a objectiu, que aquests treguin el màxim profit possible de l'eina, reducció dels temps d'operació, increment de l'eficiència i millora del rendiment laboral.
També esta dirigit a tot tipus d’usuaris d'empreses que pretenguin o tinguen implantada la solució Google Apps i que persegueixen principalment millorar la eficiencia, gestionar òptimament la col·laboració i comunicació interna.

COMPONENTS GOOGLE APPS

1.- Correu electrònic versió Business
2.- Google Calendar 
3.- Google Docs
4.- Google Sites - Llocs web de Google
5.- Google Talk
6.- Google video
7.- Servei de Postini
8.- Panell d'administració

9.- Seguretat. Protecció de dades

10.- Seguretat contractual. Protecció de dades i SLA

DURADA
12 hores

TEMARI:

Sessió 1: Aspectes generals i gestió del correu GMail

 • Entorn de cloud computing (el núvol)
  • Evolució tecnològica dels últims anys fins a arribar a l'entorn Cloud Computing
  • En que consisteix i com funciona
  • On està la informació?
  • Avantatges i beneficis que aporta als usuaris
 • Visió general de Google Apps
  • En que consisteix i perquè serveix
  • Visió general dels mòduls que l’integren
  • Avantatges i beneficis que aporten als usuaris
 • Creació i/o configuració d’una compta GMail per assistent
 • GMail gestor de Correu electrònic
  • Gestió de les Safates d'entrada
   • Prioritaris, rebuts, destacats, tots, spam
   • Agrupació de correus en converses
   • Clasificació mitjançant etiquetes
   • Convertir un correu en una tasca
  • Confecció de correus
   • Enviaments i reenviaments
   • Inserir imatges dins d’un correu
   • Convocar una reunió des d’un correu
   • Respondre mitjançant el xat
  • El cercador
  • Gestió de Contactes
  • Configuracions de GMail
  • Confecció d’una signatura personalizada
  • Labs, activació dels mes habituals
 • Calendar Gestió de calendaris
  • Creació d'una anotació
  • Creació i compartició de calendaris
  • Esdeveniments i reunions
  • Gestió de recursos
  • Gestió de Tasques

Sessió 2: Creació i gestió de documents de text

 • Google Docs aspectes generals
  • Gestor de documents
   • Vista general del panell de control
   • Gestió de col·leccions
   • Cerques, gestió documental
   • Atributs dels documents
   • Gestió de permisos
    • Nivells de seguretat
   • Com pujar documents
   • Control de versions
   • Descarrega de documents
  • Visió general dels tipus de documents
  • Crear i guardar les plantilles
 • Editor de Text
  • Creació i edició d’un document
   • Nomenar i canviar el nom
   • Formateig de document
   • Format del tetx, tipus de lletres, mides, colors
   • Alineacions, tabulacions i interlineats
   • Construcció de llistes i sangries
   • Index i subíndex
  • Esborrar el format
  • Inserir
   • Imatges
   • Enllaços
   • Equacions
   • Dibuixos
   • Comentaris
   • Notes a peu de pàgina
   • Línies
   • Salts de plana
   • Capçaleres i peus de pàgina
   • Marcadors
   • Index
  • Gestió de taules
   • Creació, inserir i eliminar files i columnes
   • Propietats de la taula
  • Traducció de documents
  • Buscar i substituir
  • Control de versions i revisions
  • Col·laboració en documents
   • Edició i diàleg simultani sobre un mateix document
   • Desatesa
 • Creació de dibuixos
  • Figures (línies, fletxes, corves, polilinies)
  • Tipus de línies i colors
  • Inserir Texts
  • Inserir imatges

Sessió 3: Tractament de fulls de càlcul i Presentacions

 • Full de càlcul
  • Creació i edició de fulls de càlcul
  • Vista normal i vista llista
  • Formatació de caselles
   • Fonts, mides, colors
   • Formats numèrics, percentuals, text,...
   • Pinzell pintar format
   • Posar colors segons regles
  • Tractament de caselles
   • Inserir, eliminar i ocultar files i columnes
   • Operacions sobre desplaçaments absoluts i relatius ($, F4)
   • Intervals
   • Ordenació de columnes i intervals
  • Principals fórmules
   • IF, OR, AND
   • SUM
   • AVERAGE
   • Altres formules
  • Taules dinàmiques
  • Validació de dades
  • Creació de gràfics
   • Tipus de gràfics
   • Personalitzacions
  • Regles de notificació
  • Protecció de fulls
 • Presentacions
  • Maquetació de les diapositives
   • Seleccionar el tema de la presentació
  • Edició d’una diapositiva
   • Nova. Dissenys bàsics
   • Duplicar i esborrar
   • Notes de l’orador
   • Inserir
    • Texts
    • Imatges
    • Dibuixos
    • Vídeos
    • Taules
    • Formes
   • Alinear horitzontal i verticalment
   • Ordenar els components de la diapositiva
  • Visualització de la presentació
   • A partir d’una diapositiva
   • Revelació mitjançant increments
   • Veure junts una presentació
   • Accions durant la visualització
 • Formularis
  • Creacío d’un formulari
   • Capçalera
   • Permisos d’edició
   • Tipus de camps
  • Envio d’un formulari por email
  • Publicació d’un formulari en una web
  • Seguiment de les respostes
  • Regles de notificació

Sessió 4: Creació i administració de sites

 • Disseny i publicació de sites (webs)
  • Classificació i localització de sites
  • Creació d’una site nova
   • Creació a partir d’una plantilla
   • Elecció d’un tema
   • Nivells d’accés
  • Administracio de la site
   • Configuració de les dades generals
   • Personalització de la site
    • Capçaleres i peus
    • Barres de navegació
   • Personalització dels colors i fonts
  • Creació i edició d’una plana
   • Creació a partir d’una plantilla
   • Àrees que constitueixen una plana
   • Disseny general
   • Creació de taules
   • Formats de text
    • Borrar format
   • Inserir
    • Imatges
    • Enllaços
    • Quadres de text
    • Elements recents
    • Documents del docs (tetxs, fulls de càlcul, presentacions,...)
    • Formularis
    • Calendaris
    • Mapes
    • Index de continguts i subplanes
    • Gadgets
   • Inserir codi HTML
    • Utilització d’un editor HTML extern
    • Utilització NVU (opensource)
  • Publicació d’una site a internet
  • Seguiment a través de Google Analytics

CURSOS RELACIONATS: