Curs professional de Desenvolupament Web
                  Programació PHP i MySQL

PHP:

PHP és un llenguatge de programació, usat per controlar el comportament d'una màquina, normalment un ordinador. Cada llenguatge de programació té una sèrie de regles sintàctiques i semàntiques estrictes que cal seguir per escriure un programa informàtic i que descriuen l'estructura i el significat respectivament. 

Dissenyat originalment per a la creació de pàgines web dinàmiques, s'executa  del costat del servidor, això significa que el codi s'interpreta en el servidor i no en l'ordinador de l'usuari. El codi PHP interpretat, produeix un resultat que és enviat al navegador del visitant en forma d'HTML, imatge, document.doc,... de cap manera el navegador del visitant accedeix al codi font en PHP, sinó solament al seu resultat en HTML.

PhpMyAdmin és una aplicació destinada a l'administració de bases de dades MySQL de pàgines web des de qualsevol navegador web.
La interfície en mode text del client estàndard, MySQL pot fer-nos perdre la perspectiva de totes les taulescolumnesfilestipus i relacions amb les que hem de treballar.
Amb Php
MyAdmin podem realitzar pràcticament totes les tasques d'administració necessàries (crear i eliminar bases de dades, gestionar taulesafegir, eliminar o editar campsexecutar ordres SQL ...), des d'una intuïtiva interfície web que destaca per l'agilitat d'ús que aporta a l'usuari.

A QUI VA DESTINAT:
El curs va destinat a tot aquell programador que vulgui endinsar-se en el món de la programació distribuïda, crear webs administrables, programes de gestió, etc ..

OBLECTIUS: 
En aquest curs aprendrem des de zero a utilitzar PHP per a poder crear aplicacions i pàgines en el costat del servidor amb accés a bases de dades, manipulació d'imatges...

Conèixer el llenguatge de programació PHP per crear pàgines web totalment dinàmiques i poder interactuar amb bases de dades MySQL per a l'obtenció, modificació i eliminació de dades.
Entendre la sintaxi bàsica del llenguatge per al desenvolupament base d'una aplicació dinàmica.
Dissenyar les taules que emmagatzemaran les dades i realitzar la connexió amb PHP per a la lectura de les dades.

DURADA
16 hores

PREU:
289 € + IVA 

Bonificació 10% descompte, per inscripcions de 2 alumnes 
simultàniament.

TEMARI:

1. Començar amb  PHP
1.1. Començant amb "Hola món"
1.2. Exemples amb operadors bàsics
1.3. Sintaxi general
1.4. Comentaris i estil
1.5. Variables i àmbit
1.6. Estructures
1.7. Bucles
1.8. Funcions
1.9. include (), include_once (), require i require_once ()

2. Estructures de dades bàsiques
2.1. Arrays
2.2. Arrays asociatius
2.3. Arrays de matrius
2.4. Arrays de hash
2.5. Hash
2.6. Hash de hashes

3. Biblioteques estándar de PHP
3.1. Fitxers
    - Recollir i mostrar dates
    - Descriptors de fitxers
    - Operacions amb fitxers
    - Operacions amb directoris
3.2. Data / Hora

    - Formateig de dates
    - Possibles usos alternatius
3.3. Cadenes de caràcters
    - Operacions bàsiques amb cadenes
    - Expressions regulars

4. PHP a la Web
4.1. Formularis
    - Validació de dades
    - Recollir dades del formulari
4.2. Pujar fitxers al servidor
4.3. Validació d'usuari
4.4. Cookies
4.5. Sessions

5. Entorn MySQL
5.1. Aplicació: MySQL Control Center
5.2. Via web: phpMyAdmin
5.3. MySQL i Apache
5.4. MySQL i PHP
5.5. Entorn d'instal lació a Windows
5.7. Creant usuaris en MySQL
5.8. Autenticació i permisos dels usuaris
5.8. Importar base de dades des de MS Access

6. Diseñar bases de dades
6.1. Crear una base de dades

6.2. Creació de taules
6.3. Manteniment de taules
6.4. Relacions entre taules

6.5. Tipus de taules

8. Diseñar taules
8.1. Crear camps
8.2. Crear registres
8.3. Tipus de camps
8.4. Optimització de cerques
8.5. Optimització de SQL

8.6. Claus primàries, índexs i unique.
8.7. L'atribut autoincrement

9. PHP i MySQL
9.1. Funcions de connexió amb MySQL
    - Connexió a base de dades
    - Autenticació
    - Selecció de base de dades
    - Querys
9.2. Formularis amb PHP i MySQL
9.3. Optimització de consultes
9.4. Maneig d'errors amb MySQL
9.5. Autenticació d'usuaris amb base de dades.


RESERVA LA TEVA PLAÇA  I INSCRIU-TE  A AQUEST CURS
CURSOS RELACIONATS:

Curs Adobe Flash I
Curs Adobe Professional Adobe Flash II (Flash avançat, interactivitat i Actionscript)
Curs Adobe Animació i Efectes amb Flash+ After Effects  
Curs Adobe Dreamweaver I