Curs professional Adobe Dreamweaver CS5

ADOBE DREAMWEAVER

Adobe Dreamweaver  és l'aplicació que lidera el sector de l'edició creació de continguts web. Proporciona funcions visuals i de nivell de codi per crear dissenys i llocs web basats en estàndards per a equips de sobretaula, telèfons intel ligents, tablets i altres dispositius.

Forma part de la família Adobe Creative Suite i s'aplica en la major part de les animacions publicitàries i mitjans interactius, sent un dels elements gràfics més utilitzats en les pàgines web del món, fet que li ha donat la fama i consolidat com una eina fonamental per adissenyadors i creadors d'animacions i webs.
És el programa mes utilitzat en el sector del disseny i la programació web, per les seves funcionalitats i la seva integració amb altres eines com Flash.

Probablement és el millor editor de pàgines web per a dissenyadors que busquen resultats professionals.A QUI VA DESTINAT:

A professionals i tambè particulars interesats en conèixer i desenvolupar-se en e món de disseny i creació web, dissenyadors gràfics, programadors, administradors web i altres professionals del món de la informàtica i l'edició amb general.

OBJECTIUS :

Ensenyar als assistens les tecnologies i recursos per a estructurar els continguts de qualsevol projecte web, seleccionant autoritzacions, programes i quins llenguatges de programació són els més adecuats per al seu desenvolupament i aconseguir dissenyar un lloc web útil i eficaç.
S'ofereix per tant, un exhaustiu recorregut per Dreamweaver, l'aplicació estrella de sisseny i programació web de l'actualitat, ja que no sols ofereix la possibilitat de creació de llocs web senscills o complexos, amb la més alta qualitat amb desenvolupament, sinó que permet fer-ho de la manera més fàcil i intuïtiva que es pot arribar a imaginar. Permet, a més a més, utilitzar diferetns elements de programació per enriquir les webs, com poden ser els CCS o el potent llenguatge XML.
 
No es requerix cap coneixement especial, es suficient amb disposar dels bàsics de sistema operatiu per navegar i manipular arxius. Apte per tot alumne que vulgui iniciarse el programa Adobe Dreamweaver o en tingui nocions molt bàsiques

DURADA
16 hores

PREU: 
289 € + IVA. 

Bonificació 10% descompte, per inscripcions de 2 alumnes simultàniament

METODOLOGIA:
Aquest curs s'imparteix amb  amb oridnadors Apple iMac 21" i es planteja amb un màxim de 6/8 alumnes a fi de poder assolir els conceptes amb el màxim de rigor.

TEMARI:
1.    Internet i la wwww. Conceptes generals
1.1. Internet i la World Wide Web
1.2. Els servidors Web
1.3. Navegadors i editors de pàgines web
1.4. Principals llenguatges d'edició de pàgines web
1.5. Contingut estàtic vs contingut dinàmic
1.6. El concepte de lloc web 
1.7. Disseny WYSIWYG vs edició de codi 

2.    L'entorn de treball i les paletes principals de Dreamweaver
2.1. Principals tipus de document en Dreamweaver
2.2. Modes de visualització
2.3. L'entorn de treball
2.4. La barra d'inserció
2.5. El panell d'estils CSS
2.6. Altres Panells 
 
3.    Creació i gestió de llocs web
3.1. Diferència entre lloc Web local i remot
3.2. Definició de llocs Web
3.3. Control del lloc a través de la finestra "Lloc"
3.4. Realitzar ftp des de Dreamweaver
3.5. Publicar
3.6. Sincronitzar llocs

4.    Operacions bàsiques amb Dreamweaver
4.1. Crear nous fitxers
4.2. Configuració general de la pàgina web
4.3. Treball amb plantilles
4.4. Inserció de contenidors
4.5. Les etiquetes <div>

5.    Format de text i caràcters especials
5.1. Paràgrafs en HTML
5.2. Format de text
5.3. L'etiqueta FONT
5.4. Format predefinit
5.5. Accents i caràcters especials
5.6. Llistes en HTML
5.7. Comentaris en HTML
5.8. Crear hiperenllaços
5.9. Àncores

6.    Imatges i color
6.1. Definició de colors
6.2. Inserció d'imatges en les pàgines web
6.3. Alternatives a les imatges inline (amb css)

7.   Taules
7.1. Creació d'una taula
7.2. Alineament de taules
7.3. Alineament de celdesl i files
7.4. Ample de taules i celdes
7.5. Combinació de celdes
7.6. Marges i separació de celdes
7.7. Unió de celdes

8.    Multimèdia
8.1. So, Vídeo i altres fitxers externs
8.2. Inserir arxius de Flash amb swfObject
8.3. Frames

9.    Introducció al CSS
9.1. Què és el CSS?
9.2. Eines de treball
9.3. CSS per nivells
9.5. Inspecció de CSS

10.   Aplicació d'estils
10.1. Definició d'estils
10.2. Aplicació d'estils a etiquetes individuals
10.3. Aplicació d'estils a etiquetes
10.4. Aplicació d'estils per identificació
10.5. Aplicació d'estils per classes
10.6. Aplicació a un contingut o bloc d'informació

11.   Estils de fons i color
11.1. Introducció a les mesures en CSS
11.2. Introducció als colors en CSS
11.3. Estils de fonts
11.4. Estils color

12.   Estils de borde, dimensions i marges
12.1. Propietats de borde
12.2. Dimensions: definició d'alçada i amplada d'un objecte
12.3. Definició de marges
12.4. Definició de farcits

13.   Definició d'estils per a tipus de lletra
13.1. Tipus
13.2. Mida
13.3. Estil
13.4. Duresa
13.5. Definició genèrica d'estils

14.   Estils per a textos
14.1. Espai de interlineat
14.2. Espai entre caràcters
14.3. Espai entre paraules
14.4. Alineació de textos
14.5. Decoració de text
14.6. Transformació de textos

15.   Estils per llistes i ratolí
15.1. Llistes
15.2. Cursors del ratolí

16.   Estils especials d'Internet Explorer
16.1. Acoloriment de les barres de scroll
16.2. Filtres

17.   CSS Positioning
17.1. Introducció
17.2. Definició de capes
17.3. Propietats d'estil d'una capa.RESEVA LA TEVA PLAÇA I INSCRIU-TE A AQUEST CURS

CONSULTA CALENDARI DE DATES


CURSOS RELACIONATS:
Curs Professional de Adobe Flash Nivel I