La nostra proposta de cursos es centra bàsicament en les àrees del disseny i la creativitat assistides per ordinador, la implementació i creació de solucions en internet i la formació ofimàtica.

Actualment oferim una relació de cursos que cobreix una àmplia proposta que capacita l'alumne per desenvolupar una activitat professional o amateur altament qualificada.

Tenen una especial rellevància les àrees de vídeo, fotografia i disseny, al voltant de les quals s'estructuren un conjunt de cursos orientats al coneixement i l'ús de la gamma de programes especialitzats dels principals fabricants com Adobe, Apple, Microsoft, Google, ... tenen per resoldre les diferents problemàtiques.