קוד לסריקת האתר דרך סמארטפון -ניתן לסרוק בעזרת אפלקציה שנקראת QR READERhttps://sites.google.com/a/elnegom.tzafonet.org.il/enternetaamn/

https://sites.google.com/a/elnegom.tzafonet.org.il/herom1/http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/peiluiot_letalmidim_thanim_lehufshat_hakaitz.aspx

http://online.lms.education.gov.il/course/category.php?id=85

ارشيف الفعاليات

https://sites.google.com/a/elnegom.tzafonet.org.il/elnegom/home/falyat-2013
https://sites.google.com/a/elnegom.tzafonet.org.il/elnegom/falyat-2014
https://sites.google.com/a/elnegom.tzafonet.org.il/elnegom/home/falyat-2016

مواقع طلابية...

https://sites.google.com/a/elnegom.tzafonet.org.il/elnegom/tlab-albhth-allmy


مدارس الجولان

https://www.sites.google.com/a/bokata.tzafonet.org.il/yesodia/home
https://sites.google.com/a/magdala.tzafonet.org.il/yesodia/
https://sites.google.com/a/masadi.tzafonet.org.il/elanwar/
https://sites.google.com/a/almnahel.tzafonet.org.il/almnahel/
https://sites.google.com/a/ghajar.tzafonet.org.il/ysodialghajar/
https://sites.google.com/a/hbukata.tzafonet.org.il/hatavbuktest/home/
https://sites.google.com/a/hmajdal.tzafonet.org.il/majdal-shams/
https://sites.google.com/a/masaade.tzafonet.org.il/masadaaschoolhatav/