Heziketa zikloetara sarbidea sarrera probaren bidez

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

  • DBH edo balio berdineko titulurik ez duten ikasleentzako.
  • Ikasleeak gutxienez 17 urte eduki behar ditu probaren urtean.
  • Probak dituen atalak.
  • Temarioa
      • 1. Gizarte arloa (arloak azterketa bakarra izango du)
       • Geografia eta Historia
      • 2. Hizkuntza arloa (arloak bi azterketa izango ditu)
       • Gaztelania eta Literatura edo Euskera eta Literatura
       • Atzerriko Hizkuntza (Frantsesa edo Ingelesa)
      • 3. Arlo Zientifiko-Teknikologikoa (arloak azterketa bakarra izango du)
       • Teknologia
       • Matematika
       • Biologia eta Geologia
       • Fisika eta Kimika

GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

  • Ikasleeak gutxienez 18 urte eduki behar ditu probaren urtean.
  • Probak dituen atalak .
  • Temarioa
 • 1. Atal komuna: ziklo guztietarako berdina
    • Gaztelania eta Literatura /Euskara hizkuntza eta Literatura
    • Matematika
    • Atzerriko Hizkuntza (Frantsesa edo Ingelesa)
 • 2. Berariazko atala
    • Zikloaren lanbide-arloaren arabera hiru aukera daude (A, B eta C) , eta aukera bakoitzean 3 irakasgai. Hauetatik matrikulatzerakoan ikasleak 2 hartu behar ditu.


Informazio gehiago eskuratzeko: salbuespenak , A,B eta C aukera bakoitzeko gaiak, programazioa.....