Welkom bij WAGzeeburg

zeeburgerpad

Dit is de site van woonarkgroep WAGzeeburg.

Deze groep is in het leven geroepen door bewoners van woonarken aan het Zeeburgerpad in Amsterdam-Oost en bedoeld als discussie en informatie platform voor deze bewoners, maar open voor iedereen met  belangstelling voor specifieke woonark items...

Op dit moment is de site nog in ontwikkeling en niet compleet. Maar omdat plotseling vele onderwerpen in beweging lijken is daarvoor een aanzet opgenomen. Deze onderwerpen zijn de lokale zaken zoals riolering, bestemmingsplan en aanhorigheden, maar ook het "te fuseren" woonboten beleid in ons stadsdeel "Oost". Op  termijn zal daarover steeds nieuws en relevante informatie uit het archief van onze groep worden toegevoegd. 

We nemen ook graag uw bijdrage op. Het is de bedoeling de website zo te maken dat aangemelde woonarkbewoners die direkt kunnen gaan plaatsen, maar dat is nog niet zo ver. Tot dat moment kunt U  uw bijdrage toesturen aan ton@elfferich.nl . 
Subpagina''s (1): rioolaansluiting