Hem

Varför, Vem och När?


Varför revideras läroplanen?

Världen förändras i snabb takt och under de senaste tio åren har det skett en otrolig utveckling i hur vi kommunicerar, söker information och använder informationen.  Skolan i Finland måste förändras för att möta de behov och krav som ställs på våra ungdomar.  Vi vill ge dem kunskaper och  färdigheter som kan stöda dem i de utmaningar de står inför samt främja bildning, jämlikhet och livslångt lärande. Eleven ska ta ansvar för sitt lärande och vara aktiv i sin läroprocess. Läraren blir i större utsträckning än tidigare en handledare och mentor för att eleven ska uppnå sin potential.

 

I Finland inleddes arbetet med läroplansreformen år 2012. I december 2014 godkändes den nya läroplanden för den grundläggande utbildningen på nationell nivå. Vi står nu inför processen att skriva de kommunala och skolvisa delarna till läroplanen.

 

Under läroplansprocessen har medborgarna för första gången haft en möjlighet att ta del av, kommentera och påverka den kommande läroplanen. Denna möjlighet till delaktighet fortsätter nu då vi skriver den lokala delen.

 

Den nya läroplanen tas stegvis i bruk från och med hösten 2016.


Här hittar du grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

LP-arbetet i Grankulla

Denna sida finns till för att du som är intresserad av det lokala läroplansarbetet ska kunna ta del av vad som är på gång. 

Under fliken "Kompetensområden" hittar du bilder på hur vi tillsammans med eleverna har tagit upp vad kompetensområden är för något. 

Du har möjlighet att dela dina tankar och kommentarer genom att använda den interaktiva anteckningstavlan som finns under fliken "Skriv på väggen". 

Du kan också kontakta oss per mejl:
laroplanen(at)elev.grankulla.fi.Tidtabell för genomförandet av läroplansarbetet i Grankulla


December 2014

Den nya riksomfattande läroplanen fatställs.

Våren 2015 

Det lokala läroplansarbetet, den allmänna delen, inleds i skolorna. Elever och föräldrar får följa med arbetet och har en möjlighet att kommentera innehållet.

Hösten 2015

Det lokala läroplansarbetet fortsätter under hösten i kollegiet. Eleverna deltar också och föräldrar samt övriga intresserade har möjlighet att kommentera innehållet.

Våren 2016

Det ämnesspecifika läroplansarbetets lokala del utförs.

Hösten 2016

Läroplanen tas i bruk stegvis.


Den senaste versionen av den ämnesvisa läroplanen i Grankulla hittar du som ett pdf-dokument under fliken Lokalt tillägg till läroplanen. Notera att dokumentet är ett utkast.

Underordnade sidor (1): Länkar
Comments