Ликовна

Разредна настава
У нашој школи постоји ликовна секција која окупља ученике који су заинтересовани за ликовну култури и стваралаштво. Циљ овог рада је да ученике оспособимо да стваралачки размишљају, кративно изражавају идеје и поруке , да стичу искуства у раду различитим ликовним техникама, да се стваралачки укључују у културни и уметнички живот средине, да уређују и оплемењују школски простор, препознају уметничка дела и техника рада, формирају навику посећивања галерија и учествовање на ликовним конкурсима и манифестацијама. Овакав рад подразумева задовољавање потребе ученика да искаже свој таленат и своје идеје, као и да задовољи потребу за лепим и обогати знања о ликовној уметности уопште. Ликовну секцију реализујемо једном недељно у трајању од једног школског часа, блок часа, а постоји могућност реализовања више часова одједном суботом, ако то тема и техника захтева. Ученике упознајемо са програмом и начином рада на почетку школске године. О темама и материјалима потребним за рад ученици су благовремено обавештени. Радове углавном завршавају у школи. Често тимски раде на осмишљавању материјала потребних за школске приредбе, представе, украшавање школског простора сходно датуму који обележавамо. Посете галеријама осим навике посећивања изложби, формирају естетски укус код деце, употпуњују и проширују знања и слободу у изражавању сопственог доживљаја уметничког дела. Изложбе њихових радова могу се видети у ходницима школе. Често учествовање на конкурсима резултирало је многобројним наградама које су ученици наше школе освојили .
Comments