Изборни предмети

Школа ради по наставним плановима и програмима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи.

Обавезни изборни предмети

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
 • Немачки језик
 • Изборни спортОстали изборни предмети

Разредна настава
 • Лепо писање - 1. разред
 • Народна традиција 
 • Чувари природе
 • Од играчке до рачунара
 • Словачки језик са елементима националне културе
 • Мађарски језик са елементима националне културе
Предметна настава
 • Информатика и рачунарство
 • Домаћинство
 • Словачки језик са елементима националне културе
 • Мађарски језик са елементима националне културе


Comments