Почетак


Овај сајт је намењен ученицима другог разреда трговинске струке и свим осталим путницима намерницима које ова тема занима.
Тема блога је пословна информатика за трговинске техничаре. Она обухвата: електронско пословање, информационе сиситеме, документацију која прати купопродају робе и услуга, савремену продају, електронску трговину...
На блогу ће бити постављени текстови, презентације, слике и други материјали за учење.
Основа за израду блога је уџбеник "Пословна информатика" за 2. разред средње школе, подручје рада - трговина, угоститељство и туризам. Аутор уџбеника: Зорица Костић.
Сајт  је повезан са сарадничким блоговима ученика који представљају ученички радни простор (портфолио ученика).

ЗадатакЗавршено
1. Kreirati blog, ukratko se predstaviti i poslati link imejlom nastavnici.  
2. Објаснити појам електронског пословања. Креирати пост на свом блогу који садржи одговарајући текст и слику.  
3. Опиши једну компоненту ИС речима и сликом у посту на личном блогу.  
Showing 3 items from page Задаци sorted by Задатак, Завршено. View more »