Allmänt


Stugan ligger i ett glest bebyggt fjällstugeområde på 730 meters höjd . I området är det gles tallskog och på väg upp mot kalfjället är det blandat 
gran-, tall- och björkskog.

Nordost om oss har vi Långfonnen (1096m.ö.h.), Sömlingshågna (1195 m.ö.h) och norr därom Lofsdalen.

Österut har vi Vedungfjällets naturskyddsområde.

I söder ligger St. Uckuvålen (1082 m.ö.h).

Allt detta inom räckhåll till fots eller på skidor.


Åt väster har vi en vidsträckt utsikt över Nipfjället, Fjätervålen och Städjan.


Närmaste vattendrag är Storfjätan, som ligger c:a 1km nedanför oss.


Här finns alla förutsättningar för den som vill ha lugn och ro och som på bekvämt avstånd vill uppleva en orörd natur!

Comments