บัณฑิตอาชีว รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รับปริญญาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3,229 คน 
โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เฝ้ารับเสด็จ
ทั้งนี้ มีบัณฑิตอาชีวะ ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เข้ารับปริญญาบัตร ในครั้งนี้ จำนวน 17 คน 
โดยมี นายสักรินทร์ สันหมุด ผอ.วท.ปัตตานี  อาจารย์ฮาซัน มะยีแต หน.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมด้วย

บัณฑิตอาชีว รุ่นที่2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับปริญญาบัตร


ประชุมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต ปี 2562

โพสต์27 พ.ย. 2561 23:54โดยharsun mayeetae

ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 ได้มอบหมายให้ นายฮาซัน มะยีแต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปี 2662 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 ห้องประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เข้าร่วมประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จังหวัดร้อยเอ็ด


กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561/ กิจกรรรมสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

โพสต์23 ต.ค. 2561 18:47โดยharsun mayeetae   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2561 18:48 ]

กิจกรรมสัมนาหลังจากฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี


นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า ดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนเชี่ยวหลาน

โพสต์16 ก.ย. 2561 21:01โดยharsun mayeetae   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2561 20:25 ]


นักศึกษา ปตรีไฟฟ้า ทักศนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนเชี่ยวหลานกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ (รุ่นพี่รุ่นน้อง)

โพสต์12 ก.ย. 2561 23:30โดยharsun mayeetae   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 23:33 ]

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "กีฬาสานสัมพัน์ฉันท์น้องพี่ ปตรีไฟฟ้า" วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดโดยภาควิชาเทคโนโนโลยีไฟฟ้า โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 รุ่น
 รุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้ว โดยมีนายสมบัติ ฉายแสง รองฯผอ.วท.ปน. เป็นประธานกล่าวเปิด และมี นายฮาซัน มะยีแต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า พร้อมคณะอาจารย์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

 
 
 
 

ไม่มีชื่อ

โพสต์27 ส.ค. 2561 23:49โดยharsun mayeetae   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2561 23:56 ]


อบรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ

โพสต์8 ส.ค. 2561 08:54โดยharsun mayeetae

การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายประเสริฐ แก้วเพชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 เป็นประธานกล่าวเปิด นายสักรินทร์ สันหมุด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กล่าวรายงาน นายดำรง ฤทธิเดช เป็นวิทยากร และนายฮาซัน มะยีแต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ผู้ดำเนินรายการการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอสปัตตานี 

อบรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ


การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ส.ค. 2561 19:02โดยharsun mayeetae   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 08:45 ]

การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะระบบการพัฒนาผู้เรียนอาชีวให้มีความพร้อม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในสังคมยุคประเทศไทย 4.0 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

การอบรมค่ายภาษาอังกฤษ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า


วีดีโอการซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา 2561

โพสต์16 ก.ค. 2561 19:23โดยharsun mayeetae   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2561 19:25 ]


วิดีโอ YouTube

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 รวมพลบัณฑิต ซ้อมใหญ่พิธีรับปริญญาบัตร ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

โพสต์16 ก.ค. 2561 19:16โดยharsun mayeetae

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560  ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยมีบัณฑิตในสังกัดสำเร็จการศึกษาจำนวนนับร้อยคน ร่วมพิธีการซ้อมในครั้งนี้ และทางภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี มีบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้การนำของ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า นายฮาซัน มะยีแต และคณาจารย์ประจำหลักสูตร

ภาพกิจกรรม คลิก

1-10 of 12