ÃƒÂƒÃ‚ƒÃ‚ Ã‚¸ÂœÃ Â¸Â¥Ã Â¸ÂÃ Â¸Â²Ã Â¸Â£Ã Â¸Â„้นหารูปภาพสำหรับ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี                 

                  

        ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
          วิทยาลัยเทคนิคปัตตตานี ประจำปีการศึกษา 2562   กดลิงค์
        รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2562
        ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดรับสมัครแล้ว  
          ให้ผู้ที่จะสมัคร คลิกทั้ง 3 ขั้นตอน ข้างล่างนี้ครับ
           2.คลิกใบสมัคร      
          ใบแจ้งการชำระเงินค่าเทอม (ค่าบำรุงการศึกษา) นักศึกษาระดับปริญญาไฟฟ้า 
            ชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขคลิก
          ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ภาคเรีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   คลิ๊กที่นี่                           
          สัมมนาหลังเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน) ในสถานประกอบการ (ระยะเวลา 1 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
            ระดับปริญญาตรี   ภาคเรีนที่ 2และ 3 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กที่นี่
          กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ของสถาบันการอาชีวศึกษา คลิ๊ก

hot kapook12 กิจกรรมโครงการอบรมกลยุทธ์หน่วยธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี (วันที่ 31 สิงหาคม 2562) ออกสื่อหนังสือพิมพ์ชายแดนใต้  คลิ๊ก 

hot kapook12

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


  วีดีโอขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อาชีวศึกษาบัณฑิต 

ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สถา.mp4

                                                    

                              

บัณฑิตรุ่นแรก สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เทคนิคปัตตานีข่าวประชาสัมพันธ์


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ระดับชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ‎‎(2-3 เมษายน 2562)‎‎


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ‎(30 มีนาคม 2562)‎อบรมเรื่องพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ‎(31 มีนาคม 2562 )‎กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเข้าร่วมการประชุมแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมระดับชาติ จังหวัดพิษณุโลก ‎(20 มีนาคม 2562)‎


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ‎(30 มีนาคม 2562)‎


นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการต่างๆ ‎(13 กพ 2562)‎
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  จัดทำโครงการวิชาการสัญจร การจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วันที่ 4  มกราคม 2562 ณ ห้องสมาท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โครงการวิชาการสัญจร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 นำโดย ผู้บริหารวิทยาลัยฯ นายฮาซัน มะยีแต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า พร้อมด้วยอาจารย์ธวัชชัย สุขสันติดิลก อาจารย์สารทูล เพ็ชรคมขำ เจ้าหน้าภาควิชาฯ และนักศึกษาปริญญาตรี จัดทำโครงการอาชีว อาสา บริการชุมชน ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัด และ มัสยิด  วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ชุมชนบ้านแหลมนก ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

บริการตรวจเช็คซ่อม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า วัด และมัสยิด ในชุมชนพหุวัฒนธรรมภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 นำโดย คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี พร้อมด้วยนายฮาซัน มะยีแต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า พร้อมด้วยอาจารย์ธวัชชัย สุขสันติดิลก อาจารย์สารทูล เพ็ชรคมขำ เจ้าหน้าภาควิชาฯ และนักศึกษาปริญญาตรี จัดทำโครงการอาชีว อาสา บริการชุมชน ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า วันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ชุมชนบ้านแหลมนก ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โครงการอาชีวอาสา บริการชุมชน ตรวจเช็ค ตรวจซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 กับสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยนายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี พร้อมด้วยนายฮาซัน มะยีแต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพาราไดซ์ หาดใหญ่ สงขลา

ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ‎( MOU)‎ ระดับ ปตรี ไฟฟ้า วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงแรมพาราไดซ์ หาดใหญ่ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 ได้มอบหมายให้ นายฮาซัน มะยีแต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน  ประจำปี 2662 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

อบรมเชิงปฎิบัติการผู้ตรวจสอบหลักสูตร ‎‎(คอศ.1)‎‎ โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 ได้มอบหมายให้ นายฮาซัน มะยีแต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปี 2662 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 ห้องประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เข้าร่วมประชุมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมสัมนาหลังจากฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภสคใต้3 วันที่ 18 ตุลาคม 2561ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา(เขื่อนเชี่ยวหลาน)

นักศึกษา ปตรีไฟฟ้า ทักศนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนเชี่ยวหลาน

 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "กีฬาสานสัมพัน์ฉันท์น้องพี่ ปตรีไฟฟ้า" วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดโดยภาควิชาเทคโนโนโลยีไฟฟ้า โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 รุ่น
 รุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้ว โดยมีนายสมบัติ ฉายแสง รองฯผอ.วท.ปน. เป็นประธานกล่าวเปิด และมี นายฮาซัน มะยีแต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า พร้อมคณะอาจารย์นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
 
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3,229 คน 
โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เฝ้ารับเสด็จ
ทั้งนี้ มีบัณฑิตอาชีวะ ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เข้ารับปริญญาบัตร ในครั้งนี้ จำนวน 17 คน 
โดยมี นายสักรินทร์ สันหมุด ผอ.วท.ปัตตานี  อาจารย์ฮาซัน มะยีแต หน.ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมด้วย

บัณฑิตอาชีว รุ่นที่2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปีการศึกษา 2560
โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 
เพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีงบประมาณ 2561 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ณ ห้องน้ำพราว โรงแรมซีเอสปัตตานี 

อบรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะระบบการพัฒนาผู้เรียนอาชีวให้มีความพร้อม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในสังคมยุคประเทศไทย 4.0 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

การอบรมค่ายภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า