ปวช.1/5 เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรรายชื่อนักศึกษาชั้น ปวช. 1/5 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

ที่

ชื่อ - สกุล

URL

1

นางสาวกนกพร

จองตาล

http://gg.gg/kanokphonpans

2

นางสาวกวินทิพย์

สุภา

http://gg.gg/kawintip

3

นางสาวกันต์ฤทัย

มาเยอ

http://gg.gg/kanruethai003

4

นางสาวจริยา

เอนกอรัญ

http://gg.gg/jariya004

5

นางสาวจันทร์จิรา

อาเมอ

http://gg.gg/janjira005

6

นางสาวมนัสสา

สิลาโส

http://gg.gg/manussa

7

นางสาวนัทมนต์

ลุงธรรม

http://gg.gg/nattamonmait

8

นางสาวปรอยฝน

มาเยอะ

http://gg.gg/proyfon

9

นางสาวปัทมา

อายี

http://gg.gg/pattamatide

10

นางสาวปุญชรัสมิ์

วัดพิชัย

https://gg.gg/puncharas

11

นางสาวพรวนัช

เปอลอย

http://gg.gg/phonwanat

12

นางสาวพัชรี

ธงชัย

http://gg.gg/pacharee

13

นางสาวไพลิน

ตะโกโล

http://gg.gg/pailintakolo

14

นางสาวมณีรัตน์

เรียนติ๊บ

http://gg.gg/maneerat-1234

15

นายชนะศักดิ์

ไพรพนาศรี

http://gg.gg/chnasak

16

นายชนินธร

กันทาทอง

http://gg.gg/chanintorn-ktt

17

นายธนชิต

ปาตีสกุล

http://gg.gg/thanachit

18

นายธีรพล

เลาดี

http://gg.gg/teeraphon-laodee

 

Comments