การขยายผลสู่นักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์  ผลงานนักศึกษา


https://photos.google.com/u/0/share/AF1QipPDDF1XmhGU5PKaVyEGBTO9VFvtRPY5PKPbeOzzNVWmZLeq6Pufa4jruDMRpNS6YA?key=Si1FYnpMQml2VFZoTGtKdllrYXdtaDFsWGRhTlZn
รวมภาพอบรม รุ่นที่ 2