ท่านสามารถติดตามเว็บ e-Portfolio ใหม่ได้ที่ gg.gg/pongsakstc

สวัสดีครับ ^_^ ยินดีต้อนรับสู่เว็บ e-Portfolio ของ ครูพงษ์ศักดิ์ บุญภักดีครับ
สนใจการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะของมนุษย์ "ไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่ต้องสามารถปฏิบัติได้"
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)
จะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ "โครงงานเป็นฐาน(Project-Based Learning)" ผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า
"Cloud Technology for Project-Based Learning CT4-PjBL"
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะและความสามารถด้านไอซีที (ICT Competency)
สนใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/boonphakdee 
พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี

ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


แจ้งข่าวนักศึกษา

e-Portfolio : ระบบที่ช่วยในการสร้างและเผยแพร่แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ในระบบ Online
ผ่านทาง Internet สำหรับบุคคลและองค์กรต่างๆที่ต้องการสะสมผลงานเป็นการนำเสนอผลงาน ทักษะ ความสามารถ ของเจ้าของผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลและเนื้อหาสาระมาจากแฟ้มผลงาน (hard copy portfolio) เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับการนำเสนอตรวจสอบการเรียนรู้หรือการทำงานว่าประสบความสำเร็จในระดับใด โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบ Webการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Portfolio)

โดยหน่วยศึกษานิเทศน์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ระหว่างวันที่ 18-22 เม.ย. 2559