CV‎ > ‎

Kompetenceprofil

Kompetencer og erfaringer

Kvalitet

– Jeg har det store overblik og er deltaljeorienteret.

Det er de små detaljer, der gør forskellen, når man måler på kvaliteten af et system.
Derfor arbejder jeg for at sikre at der er styr på både detaljerne og systemet som helhed.

Jeg har erfaring indenfor analyse af behov og systemer, kravspecificering, kvalitetssikring, Usability, bruger- og funktionalitetstests.

Procesoptimering

– Jeg er resultatstyret og procesorienteret.

Der er langt til målet hvis processen ikke glider optimalt.
Derfor søger jeg altid at optimere processer så der kan skabes kvalitetsresultater hurtigt.

Har studeret ”Arbejdspraksis og IT” ved Århus universitet, for at blive endnu bedre til procesanalyse og implementering,. Fagpakken er en del af et 2 års deltidsstudie til en ”Master i IT og organisation”. Mere information om faget kan læses på www.itev.dk

Jeg har opnået gode resultater ved at:
- Analysere behov, processer og data op mod tilgængelige systemer, for at få klarlagt behov og muligheder.
- Identificere optimeringspunkter og risici og rådgive omkring mulighederne.
- Indlede definitionen af standarder og designe datastrukturer.
- Integrere og tilpasse systemer til de optimerede processer og det nødvendige dataflow.
- Introducere brugerne for de nye processer og hjælpe dem godt igang.

Vidensdeling

– Jeg er nysgerrig og lærenem.

Vidensdeling er essentiel for at kunne sikre kvaliteten.
Derfor tilegner jeg mig hurtigt relevant viden og deler gerne ud af den både mundtligt og skriftligt.Desuden er jeg stor fortaler for systemer der understøtter vidensdeling på tværs af organisationen, såsom Wikis og intranet.

Her kan jeg nævne erfaring med udformning af manualer og anden dokumentation på engelsk til wiki’s og intranet og gennemførelse af introduktioner, præsentationer, undervisning og support

- Kompetencer der sammen er med til at sikre et højt kvalitetsniveau.

Interesser

Projektledelse

En god projektledelse er essentiel for successen af et projekt, det samme er forståelsen for hvordan man styrer et projekt, derfor har jeg studeret: "Projektledelse, metoder og værktøjer" på Via University College. (Modulet er en del af diplomuddannelsen i projektledelse.)

Scrum og Lean

Scrum og agile processer generelt, fordi de sætter brugeren i fokus på et meget tidligere tidspunkt i udviklingsprocessen.

Lean og processoptimering generelt, fordi lean gør det nemmere for brugere og øger værdien for kunden.

Udviklingsprocessen

Ved at være en del af hele udviklingsprocessen har man større indflydelse på resultatet.

Her er nogle eksempler på hvad jeg kan gøre undervejs i udviklingsprocessen

Analysefasen:

  • Sikre at brugerne rent faktisk får det de har brug for, og ikke bare det de selv, eller andre, tror de har brug for.
  • Optimere deres arbejdsprocesser undervejs.

Designfasen:

  • Sikre at man integrerer de omkringliggende systemer og data. 

Udviklingsfasen

  • Teste at systemet er brugervenligt og har et logisk flow.
  • Udarbejde dokumentation og formidle viden

Implementationsfasen:

  • Konfigurere og integrere eksisterende systemer.
  • Undervise og supportere brugere

Personlige kompetencer

Selvstændig og engageret

- Jeg tager initiativ til og ansvar for mine opgaver.

Der er altid mulighed for forbedringer både for arbejdsglæden og produktiviteten.
Derfor engagerer jeg mig i mine omgivelser og går forrest for at implementere forbedringerne.
Jeg brænder for det jeg laver, fordi det er fedt at kunne se at det gør en forskel.

Nysgerrig og udadvendt

- Jeg er udadvendt i min kommunikation og nysgerrig af natur.

Det vigtigt kunne tale med mennesker på tværs af en organisation for at kunne forstå den og dens processer.
Derfor benytter jeg mig af min evne til nemt at komme i snak med folk og min reelle nysgerrighed, når jeg skal lære en organisation eller et system at kende.

Kvalitetsbevidst

- Jeg sætter en ære i at levere en service, jeg kan stå inde for.

Man kan lige så godt gøre det ordentligt fra starten af.

Fremtiden

Jeg ønsker at arbejde i en virksomhed, hvor der vil blive sat pris på min udadvendte natur, mit positive engagement for at sikre en høj kvalitet samt min analytiske og systematiske måde at løse komplekse problemstillinger. Jeg trives i en udadvendt og alsidig stilling.

Jeg er fleksibel, omstillingsparat og kan lidt af hvert, vil dog gerne prøve at at være i en virksomhed over en længere periode, så jeg til fulde kan udnytte mit potentiale :).