CV‎ > ‎Fagligprofil‎ > ‎

Resultater

Kvalitetssikring af software

Kvalitetsansvarlig for system til MacDonalds fabrik i Rusland

Har som QA-softwaredeveloper været kvalitetsansvarlig på et softwareprojekt for en McDonald forædlingsvirksomhed i Kaliningrad, og har i den forbindelse gennemført:

 • Analyse af samtlige processer og dataflow igennem produktionens ca. 50 dataopsamlings- og processtationer i samarbejde med en russisk konsulent.
 • Funktionalitets-, usability- og systemtests

Resultater:

 • Blev tovholder på projektet, eftersom jeg var den i teamet der havde det store overblik over projektet.
 • Sikrede at softwaren understøttede den nødvendige funktionalitet.

System- og behovsanalyse

Implementeret et projekt og task managementsystem

Har selvstændigt integreret, tilpasset og administreret et task og projekt management system på tværs af 10 afdelinger, herunder udført:

 • Analyse af afdelingernes ønsker og krav, samt analyse og test af systemet
 • Tilpasning af systemet til scrum for softwareudviklerne og projektstyring for de resterende afdelinger
 • Administration af brugere, rettigheder og data
 • Design, integration og implementation af datastrukturen
Resultater:
 • Softwareudviklerne optimerede deres arbejdsproces ved brug af Scrum
 • Softwarebrugerne fik et værktøj til at rapportere bugs og features og kunne følge deres status
 • Hele Testafdelingen fik et værktøj til at hjælpe dem med at håndtere deres opgaver og tidsregistreringer

Implementeret helpdesk portal til min. 100 brugere i fem lande

Har i samarbejde med Support afdeling analyseret systembehovet for både supportere og brugere i produktionen. Har efterfølgende opsat helpdesk portalen og supportdelen af task og projekt manangement systemet i overensstemmelse med deres ønsker.

Resultater:

 • Supportafdelingen fik et værktøj til at håndtere indrapporteringer fra produktionen
 • Produktionen fik et værktøj til at indrapportere fejl og ønsker og kunne følge status på deres indrapporteringer

Identificeret risici og defineret forbedringer

 • Analyseret og designet den nødvendige datastruktur for håndtering af testudstyr og dermed minimeret support og genleveringstiden, da installationsdata (såsom installeret system, hardware og software) nu kan registreres.
 • Identificeret muligheden for at nedsætte nedetiden i produktionen ved at standardisere fejlbeskederne.
 • Identificeret og initieret procesoptimerings- og standardiseringsprojekter 

Procesoptimering og standardisering

Optimeret udviklingen af testsekvenser

Har som Software Quality Engineer selvstændigt initieret et projekt om standardisering af udvikling af fortrådnings- og montagetests til vindmøllekomponenter.

Har været drivkraft bag udviklingen af fælles standarder og arbejdsprocedurer samt udviklingen af et bibliotek til test af standard komponenter.

Resultater: 
 • Standardiseringen betyder, at 32 udviklere fra at have udviklet tests på hver deres måde, nu kan udvikle efter vedtagende standarder.
 • Udviklingstiden for nye testdesignere blev halveret
 • Markant kortere udviklingstid, tidsbesparelse på min. 30 % pr. projekt.
 • Kortere fejlsøgningstid, besparelse mellem 1-10 dage pr. fejl.
 • Betydelig reducering af nedetid for produktionen.
 • Markant forbedring af testdækningen, dermed bliver en væsentlig højere andel af de tilstedeværende fejl opdaget

Test og usability

Har udført adskillige test bl.a. funktionalitetstest, systemtest, smoketest, usabilitytest mm. 

Resultater:

 • Forbedret brugsmønstre og usability på alle de software applikationer jeg har været med til at udvikle
 • Færre fejl er kommet med ud til kunden, dermed er kundetilfredsheden steget

Vidensdeling og kommunikation

Lærenem ressourceperson

Har under alle mine ansættelser formået hurtigt at tilegne mig domænekendskab og har været den kollegaerne henvendte sig til at få hjælp og information. 

Udviklet introduktionsforløb for nye medarbejdere

Har som Software Quality Engineer initieret og udviklet et introduktionsforløb for nye medarbejdere på intranettet, herunder:
 • Analyseret informationsbehov og tilgængelighed
 • Gennemført forløbet med samtlige 32 nyansatte.

Resultater:

 • Nye medarbejdere sparer nu min. 10 dages arbejde på informationssøgning

Designet og struktureret lokalt intranet og wiki’s

 • Synliggjort information fra intranet og andre kilder på intranettet
 • Struktureret den bagvedliggende filstruktur

Fået varme tilbagemeldinger trods kolde omgivelser 

Har som Virksomhedskonsulent uden foregående at være blevet briefet om emnet, gennemført et undervisningsforløb (med simultantolkning) omkring medarbejderudvikling for mellemledere i Grønland.

Koordinering og samarbejde

Etableret samarbejde mellem 32 testdesignere

Har som Software Quality Engineer været sparringspartner og driver, og har fået 32 testudviklere til at samarbejde om udviklingen af arbejdsbesparende standarder for udviklingsarbejdet.

Systemudvikling

Udviklet et rejsebookingsystem

Har som ITkonsulent gennemført en behovsanalyse og udviklet et komplet rejsebookingsystem i Delphi.

Systemet håndterer både rejsebooking og økonomi. herunder automatisering af bl.a. udskrivning af indbetalingskort og den efterfølgende registrering af indbetalinger fra banken.

Resultater:

 • Rejseselskabet sparede min. 30 % i administrationstid.

Udviklet et grafisk design værktøj

Har som afgangsprojekt udviklet en grafisk brugergrænsefladedesigner i C#

 • Programmet kan designe en brugergrænseflade i ønsket format og konverterer designet til C kode til anvendelse i apparater.