CV‎ > ‎Fagligprofil‎ > ‎

Fagligekompetencer

Kvalitetssikring

Ansvarlig for kvalitetssikring af testsoftware (de 8 primære softwareapplikationer i Vestas Test Suite) til testafdeling i vindmøllekoncern, herunder:

•    Ansvarlig for at afdække kundens behov og sikre at testsoftwaren understøtter den ønskede funktionalitet
•    Var kundens repræsentant under udviklingen
•    Erfaring som Product Owner i Scrum udvikling
•    Briefe 40 testudviklere omkring muligheder og status for testsoftwaren og modtage feedback
•    Teste og release softwareløsninger

Ansvarlig for kvalitetssikring af produktionssoftware (otte pc- og to PDA programmer) til forædlingsvirksomheder herunder:

•    Analysere produktionsprocesser for at sikre fuld funktionalitetsdækning
•    Gennemføre funktionalitets- og systemtests
•    Dokumentere funktionaliteten af produktionssoftwaren

Ansvarlig for tilretning af Helpdesk software (ONTIME)til min. 100 brugere i fem lande.

•    Analyse af support- og brugerbehov

Dokumentation

Ansvarlig for dokumentation af testsoftware for test-afdeling der udvikler testdesign programmer til komponent-, tavle- og funktionalitetstests hos Vindmølleproducent.

•    Test- og kravspecifikationer
•    Installations- og brugermanualer
•    Præsentations- og undervisningsmateriale
•    Hjælpematerialer. Intranet, how to guides, wiki

Dokumentation af produktionssoftware til fødevareforarbejdende virksomheder herunder otte pc- og to PDA programmer. 

Systemintegration, -tilpasning og -administration

Integration af Task og projekt managementsystem (Axosofts OnTime), herunder:
•    Tilpassede systemet til scrum udvikling for sw. udviklerne
•    Tilpassede systemet til projektstyring for testudviklerne
•    Administrerede brugere, rettigheder og data
•    Opsatte helpdesk kundeportal til brug for produktionsfolk
•    Designede og implementerede datastrukturen

Tilpasning af produktionssoftware til at understøtte processerne for forædlingsvirksomhed i Rusland der leverer til McDonalds
•    Gennemgik processer og dataflow igennem de ca. 50 dataopsamlings- og processtationer i produktionen
•    Analyserede data og funktionalitetskrav til både PC og PDA programmer
•    Tilpassede og teste programmerne.

Procesoptimering

Standardisering af udvikling af testsekvenser til test af vindmøllekomponenter, herunder
•    Etablering af samarbejde mellem 32 testudviklere
•    Gennemførelse workshops der identificerede/solgte standardiseringsmuligheder
•    Etablering af fælles standarder
•    Etablering af bibliotek indeholdende testsekvenser til test af standard hardwarekomponenter

Optimering af arbejdsprocesser ved udvikling af testsekvenser (vindmølleproducent)

Vidensdeling

Selvstændig udvikling af introduktionsforløb for nyansatte i industrikoncern, herunder
•    Analyse af informationsbehov bl.a. via interviews
•    Synliggørelse af information fra intranet og andre kilder
•    Udvikling af introduktionsprogram på intranettet
•    Gennemgang af introprogrammet for ca. 35 nyansatte

Undervisning, formidling og præsentation

Planlægning og gennemførelse af workshops for ca. 40 testudviklere i industrivirksomhed
•    Præsentation af Vestas Test Suite software
•    Undervisning med hands on i brugen af software
•    Udformning af præsentations- og undervisningsmateriale

Personlig præsentation af managementsoftware for managere bl.a. fra Singapore
•    Præsentation på både dansk og engelsk

Undervisning af ca. 25 mellemledere (i Grønland) i medarbejderudvikling og arbejdsprocesser
•    Undervisning med simultantolkning (Grønlandsk/Dansk)

Projektledelse

Ansvarlig for indkøring af taskmanagement software til håndtering af både task management og helpdesk funktionalitet i produktionsvirksomhed for flere afdelinger, herunder:
•    En softwareafdeling til håndtering af opgaver efter scrum metodikken
•    Tre designafdelinger til håndtering af projekt opgaver
•    Tre supportafdelinger til håndtering af Helpdesk opgaver
•    En produktdatamanagementafdeling til håndtering af kundesager

Udførte selvstændigt alle opgaverne i forbindelse med OnTime projektet, herunder:
•    Behovsanalyse af afdelingernes ønsker og krav
•    Analyse og test af taskmangement software
•    Design og implementation af datastruktur
•    Integration af flere datastrukturer
•    Administration af brugere, rettigheder og data
•    Definering af procedure for brug af softwaren
•    Tilpasning og indkøring af softwaren både for softwareudviklere, support- og produktionsfolk

Startede og drev standardiseringen af testsekvenser og processer til funktionstest af vindmøllekomponenter:
•    Etablering af forståelse for nødvendighed af standardisering
•    Etablering af samarbejde mellem 32 testudviklere
•    Sikring af fælles vedtagelse af standarder

Risikoanalyse (for Vindmølleproducent)

Identifikation af mangelfuld testdækning samt forslag til forbedring af testprocedurer

Identifikation af mangelfulde restore data (testudstyr vil ikke problemfrit kunne genopbygges), samt design og opbygning af nødvendig datastruktur for testudstyr

Analyse af produktionsfolkenes holdning til testsystemerne,samt identifikation af mulighed for at nedsætte fejlsøgningstiden ved at standardisere opbygningen af fejlbeskederne.

Bestyrelses og udvalgsarbejde

Selvstændigt designet hjemmesiden FrontCircle.dk i Joomla

Gennemført adskillige arrangementer for medlemmer af Netværk og studieråd
•    Medarrangør af diplocup, en landsdækkende fodboldturnering for ingeniørhøjskoler.
•    Medarrangør af netværksarrangementer og konferencer

Sprog

DanskModersmål.
Engelsk Forhandlingsniveau, er vant til at skrive dokumentation på engelsk.
Har desuden taget ingeniørhøjskolens kursus i erhvervsengelsk.
TyskTil husbehov.
Norsk, Svensk Til rejsebrug.