Nyheder‎ > ‎Generalforsamlinger‎ > ‎

Generalforsamling 2010

Find her materiale relateret til generalforsamlingen, der blev afholdt den 14. april 2010. Regnskab, budget og referat er vedhæftet nedenfor.

Beretning 2010


Bestyrelsen
Lennarth Fynboe har solgt sin lejlighed og er flyttet 1. april 2010. Lennarth er derfor trådt ud af bestyrelse pr. december 2009. Bestyrelsen har fortsat sit arbejde med fire medlemmer. Claus Schneider har solgt sin lejlighed pr 1. juni 2010, og er derfor trådt ud af bestyrelsen pr. 23. marts 2010. Bestyrelsen fortsætter til generalforsamlingen med tre medlemmer.

Altaner
Projektet er afsluttet, og der er ikke flere udeståender. Den endelige ibrugtagningstilladelse med i december 2009. Budgettet for projektet holdt godt, og der blev i de fleste tilfælde tilbagebetalt ca. 15% af indbetalingssummen.

Telefon/TV/Internet
ViaSat har lavet helt nye betingelser, og det giver nu mulighed for ComX at være leverandør af signalerne selvom vi har kontrakten med ViaSat. Desværre har det også betydet at man skal tage alle ViaSats egne kanaler. Det har givet en prisstigning for pakke 2 og 3 på ca. kr 50 pr måned. Der var lagt op til at dette evt ville komme til afstemning på generalforsamlingen, men efterfølgende har bestyrelsen besluttet at tiltræde aftale idet Qvortrup Administration har indvilget i at tage den dage månedlige/kvartalsvise administration af aftale. De to Canal Digital kanaler, som vi får via parabol, fortsætter som hidtil. Opkrævningen skulle gerne fra 3. eller 4. kvartal blive opkrævet via ComX og ikke via fælledsudgifterne som i dag. ComX har lavet deres service aftale om, så gør at foreningen har det økonomiske ansvar for det "aktive" udstyr(switche) i kælderen. Tidligere har ComX dækket udskiftning af disse via brugernes månedlige service gebyr.

Vedligeholdelse af ejendommen

Oprydning på loftet
Flyttefolk fra 3x34 ryddede i efteråret 2009 op på loftet. Det kostede desværre 9.000 kr. Det er virkelig ærgerligt, at vi skal bruge penge på almindelig oprydning. I opfordres alle til ikke at svine vores fællesområder til med byggeaffald, pap, vaskemaskiner, borde osv. Hvis problemet opstår igen, bliver fællesområder låst af, hvor det er muligt.

Postkasser i opgangene
Ejendommen er via lov blevet pålagt inden udgangen af 2009 at flytte vores postindkast fra lejlighedsdøren til stueetagen. Bestyrelsen foreslog på generalforsamlingen 2009, at vi installerede postkasser med "dæmpet" låge, der er forholdsvist dyre. Det blev vedtaget på generalforsamlingen. Det har vist sig at være en god investering, da indkast i postkasserne ikke kan høres i lejlighederne (særligt stuelejlighederne). Der har heller ikke været klager siden opsætningen af postkasserne.

Brandalarmer
Brandalarmerne er endelig blevet installeret i alle opgange på henholdsvis 2. og 5. sal samt i kælderen og på loftet. De installeret således:
  • En alarm i kælderen eller på loftet giver alarmsignal på bagtrappen.
  • En alarm på bagtrappen giver alarmsignal i kælderen og på loftet.
  • En alarm på 2. sal giver alarmsignal på 5. sal og visa versa.
  • En alarm på hovedtrappen giver alarmsignal på den anden i opgangen.
Alarmerne giver ikke alarmsignal på tværs af opgangene 8, 10 og 12.

Energirapport(er)
Københavns Energi har haft tilbudt os en gratis gennemgang af vores ejendom med fokus på investeringer i energibesparelse, og vi tog imod tilbuddet. Vi har efterfølgende modtaget en rapport, som vil blive inddraget i den overordnede vedligeholdelsesplan for ejendommen. Derudover er vi blevet gjort opmærksomme på, at en EMO-energirapport for ejendommen er lovpligtig. Vi har igangsat en udarbejdelse. Rapporten anvendes især i forbindelse med lejlighedshandler og -udlejninger, hvor køber eller lejer kan kræve denne udleveret.

Vedligeholdelsesplan
Vi har i efteråret 2009 fået påbegyndt udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan for ejendommen. Dette sammen med Peter Jahn, som også var vores rådgiver i forbindelse med altanprojektet. Vi har foreløbigt fået udarbejdet en tilstandsrapport og på baggrund af denne skal der - efter generalforsamlingen - udarbejdes en vedligeholdelsesplan. Konklusionen på tilstandsrapporten er, at ejendommens tilstand generelt er god, men at vi flere steder med fordel kan igangsætte vedligeholdelsesarbejde. Den kommende bestyrelse vil på baggrund af mandat fra generalforsamlingen prioritere og planlægge arbejdet.

Rengøring af trapper
Rengøringen af ejendommen er fortsat ikke tilfredsstillende, og vi arbejder netop på at finde en ny leverandør.

Gårdlauget Æblegaarden

Der er blevet truffet beslutning om at udvide begge skraldeskure, så der bliver plads til pap og storskrald. Mod Æblestien bliver det udvidet med en sektion for at få pap-kontainere under tag. Mod Kongedybet bliver det udvidet i begge ender. Tættest mod Kongedybet kommer der storskrald. Det bliver også udvidet hen til pavillonen. Her kommer pap-kontainere også ind under sammen med nuværende skrald. Det har været svært at nå til enighed i gårdlauget, og bestyrelsen har kæmpet for at bevare blandt andet pavillonen ud for U.E. 8, som ellers stod til at blive inddraget til skraldeskur. Se evt mere om baggrunden og det nyeste forslag her: http://ef-elmebo.dk/Gaardlauget.
Det er nu blevet officielt tilladt at parkere barnevogne under pavillonerne. Der er stadig ikke tilladt at parkere cykler, cykeltrailere og ladcykler i gården.

Elmebo's sommerfest

Sommerfesten 2009 blev aflyst, da ingen andre end bestyrelsen havde meldt sig til. Bestyrelsen synes, at det er ærgerligt at der ikke er større opbakning blandt beboerne til den slags tiltag.

EF - Elmebo Lars Hartmann (Formand)

Undersider (1): Ekstraordinær GF.
Ċ
Ukendt bruger,
8. apr. 2012 08.41
Ċ
Ukendt bruger,
1. maj 2012 09.14