Forside‎ > ‎Generalforsamlinger‎ > ‎

Generalforsamling 2015

Afholdes Mandag d. 20. april kl. 18:00 i Prags Selskabslokaler, Amagerbrogade 37.


Bestyrelsens beretning:


Varme og varmecentral;

Vi fik sidste år renoveret og udskiftet flere energi tunge pumper og lign. i varmecentralen. Der har efterfølgende været en del støj på fremløbs-rørene til radiatorerne som løber i lejlighederne i nr 10 til venstre. Dette har HM VVS og Grundfos brugt en del tid på at løse. Alle varme radiator rør i kælderen og på loftet samt varmecentralen er blevet efterisoleret, så der ikke ’fyres for gråspurvene’ mere, så vi alle sammen kan få glæde af en bedre varme økonomi og indeklima.

Termografering af ejendommen;

Vores rådgiver PJP har i foråret lavet en rapport efter termograferingen af ejendommen – denne kan findes på hjemmesiden. I forbindelse med vores renovering har vi tilbudt alle lejligheder, at få isolering brystningerne, da det var dér hvor der kunne sættes ind med tiltag. Mellemgangen ind til gården er også blevet isoleret. Alle andre ydermurer kan ikke hulrumsisoleres, da der ikke er noget hulrum! Foreningen har nu gennemgået ejendommens energi mærker og udbedret alt hvad der er økonomisk forsvarligt.

Oprydning;

Foreningen har igen brugt mange resurser på, at få ryddet op i alle fælles arealer på loftet og i kælderen inden vores renovering skulle starte i sommers. Desværre er der allerede en masse skrammel og gamle døre som fylder op i kælderen under nr. 12.
Vi vil gerne bede om, at alle rydder ordentligt op efter sig selv, da det aldrig kan blive foreningens ansvar!

Vinduer mod gården;

Vinduerne har fået malerbehandling – partielt malerbehandlet indefra, så de kan holde til vi igen får stillads op og der er flertal for en komplet malerbehandling. Stillads er den bedste løsning, så der kan males og kontrolleres optimalt, uden at skulle ind og ud af alle lejlighederne – både med og uden nøgle, samt med og uden varslingerne.

Vedtægter;

Bestyrelsen stillede ved sidste års generalforsamling, forslag om nye og opdaterede vedtægter. Disse blev vedtaget og er blevet tinglyst.
Efterfølgende er bestyrelsen blevet opmærksom på punkter som kunne rettes lidt til. Derfor har vi arbejdet med ændringsforslag til denne års generalforsamling.


Mail service;

Vi er utrolig glade for alle de tilmeldinger, som har været til vores mail service – dette er en god, nem og tids sparende måde for bestyrelsen at kommunikere på.
Vi ser gerne, at endnu flere melder sig til ordningen og holder os løbende opdateret med mailadresser, telefon numre mv.

Renovering 2014;

Vores seneste renovering ’2014’ hvor vi havde et godt samarbejde med Rådgiver PjP og entreprenør PNP-Byg er gået godt. Vi fik et tilbud, som lå under vores budget.
Hver uge er blevet holdt byggemøder, hvor der er fuldt op på byggesagen – bestyrelsen har været repræsenteret ved alle møderne.
Overskud fra renoveringen er 147000,-

Vicevært Bjarne;

Han har også fået sat en postkasse op i nr. 10. Postkassen i gården er flyttet lidt til højre for bagtrappe døren til nr. 10. Han har også mail adresse; bjarne@ef-elmebo.dk

Langsigtet vedligeholdelsesplan – Økonomisk plan;

Bestyrelsen har arbejdet med udarbejdelse af en opsparingsplan – også kaldet en grundfond, så vi i foreningen fremover har en langsigtet økonomisk plan for ejendommen. Vi har i de seneste år været gennem en del vigtige, men også dyre udgifter til vedligeholdelse på ejendommen. Fremover ønsker bestyrelsen, at der er en større opsparing i foreningen, så overraskelser på større renoveringer kan i mødekommes. Flere ejere har også udtrykt stort ønske om, at få renoveret vores meget slidte hovedtrapper med maling og linoleum. Det vil vi også kunne spare op til.

Ċ
Ukendt bruger,
12. maj 2015 08.12
Ċ
Ukendt bruger,
12. maj 2015 08.12
Ċ
Ukendt bruger,
12. maj 2015 08.12
Ċ
Ukendt bruger,
12. maj 2015 08.12
Ċ
Ukendt bruger,
12. maj 2015 08.12
Comments