Nyheder‎ > ‎Generalforsamlinger‎ > ‎

Generalforsamling 2013

Find her materiale relateret til generalforsamlingen, der blev afholdt den 15. april 2013. Regnskab, budget og referat er vedhæftet nedenfor.


Bestyrelsens beretning 2013.

Bestyrelsens har i det forgangne år bestået af Lars, Jimmy og Nikolaj.

Der er blevet holdt 7 møder i løbet af året.

Vi har i bestyrelsen koncentreret os om arbejdet med bygningens vedligeholdelse, hvor vi har sigtet efter at have et forslag klar til den næste ordinære generalforsamling. Forslaget der bliver stillet på generalforsamlingen er udarbejdet i samarbejde med Peter Jahn og Partnere.

Vi har valgt at der i foråret 2013 skal ske en vedligeholdelse af varmecentralen. Det drejer sig om udskiftning af pumper, udskiftning af kontrolboksen mm. Det er alle arbejder der bliver foreslået som energiforbedringer i den energimærkningsrapport der er udarbejdet. Forbedringerne vil tjene sig hjem i løbet af en kort årrække pga. bedre udnyttelse af fjernvarmen og mindre elforbrug. Der er indhentet tilbud, og arbejdet bliver sat i væk i løbet af foråret 2013.

Vi er i gang med at indhente tilbud på isolering af rør på loftet og i kælderen. Det er en naturlig forlængelse af tagprojektet, da loft og kælder efter isoleringen mod beboelse har medført at loft og kælder er blevet koldere under vinteren.

Bestyrelsen har monteret cykelstativer på bygningen. I den forbindelse har vi fået en henvendelse fra Københavns Kommune, det viser sig at det kræver en kommunal tilladelse. Bestyrelsen er ved at få udarbejdet de tegninger der skal vedlægges ansøgningen om tilladelse.

På den ordinære generalforsamling 2012 blev der udtrykt ønske om at bestyrelsen undersøgte om der var tilsluttet emhætter i køkkenerne i nummer 10. Det er blevet forsøgt i flere omgange, men det er stadig ikke lykkedes at få adgang til besigtigelse hos alle. De steder vi har fået adgang har der ikke været tilsluttet emhætter eller andet.

I forbindelse med tagprojektet var der et nedløbsrør på gårdsiden der var utæt ved kraftig regn. Det er blevet udbedret af Hovedstadens Bygnings Entreprise. 1. års gennemgangen af tagprojektet fandt ikke yderligere problemer.

Ċ
Ukendt bruger,
29. apr. 2013 03.23
Ċ
Ukendt bruger,
8. maj 2013 23.08
Ċ
Ukendt bruger,
29. apr. 2013 03.27
Ċ
Ukendt bruger,
29. apr. 2013 03.29
Ċ
Ukendt bruger,
29. apr. 2013 03.19