Nyheder‎ > ‎Generalforsamlinger‎ > ‎

Generalforsamling 2012

Find her materiale relateret til generalforsamlingen, der blev afholdt den 23. april 2012. Regnskab, budget og referat er vedhæftet nedenfor.
 

          Årsberetning 2012

             Tagprojektet

Overordnet set er bestyrelsen tilfredse med forløbet af tagprojektet. Vi har haft et godt samarbejde med Peter Jahn og Partnere og entreprenøren Hovedstadens Bygningsentreprise A/S. Bestyrelsen har fulgt processen tæt og været repræsenteret ved alle byggemøder og afleveringsmøder, og det er vores indtryk, at alle parter har været glade for foreningens engagement.

I forbindelse med etablering og nedtagning af stilladset har der været problemer med oprydning af og omkring vores ejendomsområde og overholdelse af tidsplan. Vi har været opmærksomme på det, og vi har haft en løbende kontakt til vores rådgivere om dette.

I forbindelse med projektet er loft og kælderrum blevet ryddet i det omfang, det har været muligt.

Derudover er skorstenene blevet blændet brandmæssigt forsvarligt.

Faldstammeudluftningerne er endeligt blevet skiftet, så de IKKE er udført i plastik, men derimod metal. Udførelsen med plastik var ikke korrekt.

             Ejerforeningen

·         Vi har lavet en serviceaftale til vedligehold af vores brandalarmer med Amager Elservice, således at brandalalarmerne bliver efterset og afprøvet hvert halve år.

·         Vi har indgået en aftale med Anders Andersens rengøring om måtte-service, således at måtterne ved hoveddørene nu er af bedre kvalitet og løbende rengøres af Anders Andersen rengøring.

·         Skybruddet i starten af juli 2011: Vi fik 0 – 15 cm vand i kælderen og efter kontakt med vores forsikringsselskab, kom dansk bygningskontrol ud for at kigge på de svampe, der groede i kælderen under nummer 12. Det viste sig at være ganske ufarlige træsvampe.

·         Foreningens parabol er blevet taget ned, og aftalen med CanalDigital er blevet opsagt.

·         Bestyrelsen har undersøgt reglerne for opbevaring af barnevogne mm. i opgangene, og det er IKKE tilladt af brandsikkerhedsmæssige årsager.

·         Ejendommens låse er blevet renoveret.

·         Ejerforeningen har fået ny hjemmeside. Adressen er fortsat: www.ef-elmebo.dk

             Gårdlauget

EF-Elmebo er kommet med flere forslag til løsning af skraldeproblemet i gården. De alternative  løsninger er desværre ikke mulige, da de ikke er i overensstemmelse med reglerne for afhentning af storskrald.

Bestyrelsen lægger op til, at vi accepterer det forslag, der allerede foreligger fra gårdlauget.

I forbindelse med skybruddet blev det undersøgt, om gårdlauget har ansvar for sandfangsbrøndene i gården. Det har gårdlauget IKKE, da hver forening har eget kloaksystem.

Der er blevet nedsat en gruppe i gårdlauget, der undersøger muligheder for nye lege-redskaber i gården. Hvis nogen vil være med, hører gårdlauget det gerne.


Ċ
Ukendt bruger,
29. apr. 2013 02.52
Ċ
Ukendt bruger,
29. apr. 2013 02.36