Nyheder‎ > ‎Generalforsamlinger‎ > ‎

Generalforsamling 2011

Find her materiale relateret til generalforsamlingen, der blev afholdt den 5. april 2011. Regnskab, budget og referat er vedhæftet nedenfor.


Beretning for 2010

Bestyrelsen
Ole Bach trådte ud af bestyrelsen på det sidste møde inden jul. Jimmy har siden da taget del i både bestyrelsesarbejdet og arbejdet med gårdlauget.

Tilstandsrapport
Bestyrelsen har arbejdet grundigt med indholdet af den tilstandsrapport, som Peter Jahn og Partnere har udarbejdet. Arbejdet med tilstandsrapporten har indholdt bl.a. en vurdering af de foreslåede arbejder, foretaget af Force Technology. Arbejdet udmøntede sig i et forslag til den ekstraordinære generalforsamling i efteråret, hvor generalforsamlingen besluttede at skifte taget ud og renovere bygningens facader.
Ekstraordinær generalforsamling

Der blev holdt ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2010, hvor generalforsamlingen skulle tage stilling til, hvilke renoveringsarbejder, der skulle gennemføres for bygningen.

Der var stillet forslag om:
 • Udskiftning af taget.
 • Renovering af facaderne.
 • Renovering af hovedtrapperne.

Det blev besluttet at:
 • Udskifte taget.
 • Renovere facaderne.

Tagudskiftningen
Tagudskiftningsprojekter forløber planmæssigt.
Udbudsmaterialet er udarbejdet.

Energirapport
Bestyrelsen har i 2010 modtaget den energirapport, som den forrige bestyrelse bestilte. Bestyrelsen har iværksat nogle af de energimæssige forbedringer, der nævnes i rapporten.

Gårdlaug
Gårdlauget har fået en ny hjemmeside http://www.aeblegaarden.net/, hvor regnskaber, budgetter, skraldeskur-tegninger og gode forslag kan ses.

 • Udvidelse af skraldeskure: Bestyrelsen har sidste år sendt en klage til Københavns Kommune, som har bevirket at byggeansøgningen fra Gårdlauget er sendt tilbage til Center for Byggesager fra Center for Affald, hvilket har stoppet sagen pt. Bestyrelsen er ved at undersøge, hvorfor vi intet svar har modtaget fra KK. Bestyrelsen har rejst spørgsmål til Gårdlaugets formand: Er der plads til alle containere i de nye skraldeskurer? Og hvad med fremover, hvis der skulle opstå et større skraldebehov? Er der taget højde for en fremtidssikring? Hvilke regler er der for afhentning af storskrald, og i hvilken ende af gården skal det hentes, og i givet fald hvorfor skal det hentes i en bestemt ende? Emnet om brugen af Pergola som alternativ til storskrald eller til Bjarnes skur har været oppe og vende på et tidspunkt. Hvad er begrundelsen for, at det ikke kunne laves om? Hvilke alternative forslag har været oppe til afstemning og hvorfor er denne løsning valgt fremfor andre?

 • Gårdlaugets vedtægter: Bestyrelsen vil i Gårdlauget stille forslag om ændring af vedtægterne for Gårdlauget. Ændringen skal gøre det sværere at beslutte noget (der ligger udover det driftsmæssige) i Gårdlauget, uden at de respektive foreninger i Gårdlaugets generalforsamlinger er blevet spurgt.

Trappevask
Grundet længere tids utilfredshed med rengøringsstandarden i opgangene har bestyrelsen opsagt remgøringsaftalen med Renon Rengøring, og har i stedet indgået en aftale med Anders Andersens rengøring. Det har betydet, at der i november blev gennemført en hovedrengøring af alle trappeopgange. Hovedrengøringen blev udført af Anders Andersens rengøring.

ComX TV
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at få etableret en aftale med ComX, der gør at alt administration af TV forgår gennem ComX, og ikke som i dag gennem både ComX og bestyrelsen.

Diverse
 • Der er sat en stikkontakt op i hver kælder.
 • Vand i kælderen under det store regnskyl i august 2010.
 • Vi planlægger en test af vores røgalarmer.
 • Vi arbejder på at få udarbejdet en plan over hvem der bruge hvilke kælderrum og loftrum.

Ċ
Ukendt bruger,
1. maj 2012 09.06
Ċ
Ukendt bruger,
15. apr. 2012 04.24