Nyheder‎ > ‎Generalforsamlinger‎ > ‎

Generalforsamling 2009

Find her materiale relateret til generalforsamlingen, der blev afholdt den 31. marts 2009. Regnskab, budget og referat er vedhæftet nedenfor.

Beretning


Bestyrelsen

Jørgen Petersen (U.E. 10 1 th) fratrådte bestyrelsen i sensommeren, og bestyrelsen har valgt at fortsætte med 4 medlemmer, da der ikke var andre medlemmer, som viste interesse på generalforsamlingen.

Altaner

I marts 2008 underskrev vi entreprisekontrakten med altanfirmaet. Perioden frem til februar 2009 blev brugt til at få projektet godkendt hos kommunen - en opgave der har vist sig at være meget tidskrævende. Projektet har været forbi kommunen adskillige gange, da man fra kommunens side i flere omgange er kommet med nye krav til projektet. Blandt kravene kan nævnes afskærmning til naboejendomme og begrænsninger i altanernes dybde. Begrænsningen på dybden fik vi omstødt ved at lave et hjørne på altanerne ind mod trappetårnene. Projektet er forsinket pga. disse ekstra krav og pga. deres langsomme postgang. Vi har således oplevet, at det tog op til 6 uger fra vi sendte post til kommunen, indtil de registrerede den som modtaget. Den 11. februar 2009 lykkedes det endelig at få den endelige byggetilladelse.

I skrivende stund er altanerne og døre ved at blive produceret hos leverandørerne og opsætningen vil starte umiddelbart efter påsken. Opsætningsperioden forventes at vare 9 uger. Der bliver i alt monteret 16 stk. altaner på ejendommen.

Økonomien i projektet ser ud til at holde som budgetteret. Økonomien er begunstiget af den ekstra renteindtægt som forsinkelsen har medført - til gengæld får enkelte altankøbere en merudgift til afskærmning.

Telefon/TV/Internet

Levering af DVB-T signaler: Alle ComX kanaler leveres(plan marts 2009) nu både som analoge og digitale(DVB-T) i både pakke 1 og 3. Desværre kan vi ikke levere vores egne kanaler i digital form. Det forventes at vil blive for dyrt at have en DVB-C til DVB-T omformer samt at det ikke er sikkert at vi kan få lov til at disse som digitale versioner på vores net. Tilslutningen er steget til 16 stk.(2009 i 2. kvartal) til vores egne kanaler (i pakke 2 og 3). Det giver desværre stadig en overpris på TV3 og TV3+. Vi har dog fået en lille hjælp, da antallet af kunder på vores TDC-net er steget med en, så vi nu kun betaler for 19 tilslutninger. ViaSat har varslet prisstigningerne for de kommende år. Flere detaljer senere.

Afleveringsforretning er kommet i gang igen, men er desværre ikke afsluttet. Det skyldes desværre bestyrelsen selv, da vi ikke har været gode nok til at holde dialogen med ComX. Der mangler stadig et par små reparationer, samt aftalen om forholdene i forbindelse med parabolerne(ejerskab/vedligeholdelse)

Vedligeholdelse af ejendommen

Bagtrapperne
Vi har repareret bagtrapperne med lakering samt understøtning af trappedel ned til kælderen.

Kloakstop i kælderen
I Sommers havde vi oversvømmelse i kælderen under opgang 10 og 12. Det skete i forbindelse med større regnfald. Vi har to afløb i kældrene som vandet kommer op ad. Efter råd fra eksperter har vi installeret "højvandslukke" i afløbene - en anordning, der lukker for afløbene, hvis vandet stiger nede fra. Der er ingen 100% løsninger, men denne skulle være tæt på. Det kostede ca. 24.000 kr

Rengøring af trapper
Bestyrelsen har flere gang haft fat i Renon, og det har resulteret i forbedringer i udførslen af rengøringen. Vi er klar over at vi godt kunne bruge en hovedrengøring. Det giver dog ikke nogen mening, så længere at gravearbejdet ikke er afsluttet, da det sviner ganske meget på trapperne. Bestyrelsen har henvendt sig til kommunen for yderligere rengøring af vejene, men indtil videre har de fejet, men vi mener at en vaskning af kørebanen er nødvendig grundet det høje lerindhold i jorden.

Røgalarmer
De er bestilt til installation i begyndelsen af 2009 afhængig af tilbud, men i skrivende stund (18. marts 2009), er der tvivl om den ønskede løsning også er mulig, da det fremsendte tilbud ikke stemmer overens med det forventede. Det er både pris og produkt.

Elmebo's sommerfest
I andet forsøg lykkedes det at få en sammenkomst stablet på benene. Der var ca. 20 deltagere og det var ganske hyggeligt, men vi håber selvfølgelig på flere deltagere i 2009.

Parkeringsprojektet
Projekter er godt i gang, og det skrider planmæssigt frem. Flere af ejerforeningens beboere deltager løbende i dialogmøder om den efterfølgende overflade.

EF - Elmebo Claus Schneider (Formand)
Ċ
Ukendt bruger,
8. apr. 2012 08.54
Ċ
Ukendt bruger,
15. apr. 2012 04.26