Nyheder‎ > ‎Generalforsamlinger‎ > ‎

Generalforsamling 2008

Find her materiale relateret til generalforsamlingen, der blev afholdt den 15. april 2008. Regnskab, budget og referat er vedhæftet nedenfor.

Beretning

Bestyrelsen

Andreas Elkjær fraflyttede i årets løb EF Elmebo og dermed også udtrådte af bestyrelsen. Claus Schneider overtog formandsposten. Bestyrelsen har valgt at fortsætte med 4 medlemmer, da der ikke var andre medlemmer, som viste interesse på generalforsamlingen.

Altaner

Altanerne kommer - sidst på året. Det er endt med at 15 lejligheder har købt en altan, alle til gårdsiden. Inden vi nåede så langt, måtte vi gennem en ekstraordinær generalforsamling, fordi forslaget om at tillade altaner på vores bygning ikke blev vedtaget korrekt i første omgang ved seneste ordinære generalforsamling. Det er ikke muligt at sige præcis hvornår altanerne hænger på huset, det afhænger blandt andet af hvor lang tid Københavns Kommune er om at godkende projektet. Men alle kan følge projektet på vores hjemmeside, hvor bestyrelsen vil skrive relevant information om projektet. Evt. spørgsmål kan også stilles til Inga, 10 4 TH - ingajuulvind@hotmail.com.

Telefon/TV/Internet

ComX er ovre de tekniske problemer, som de især har haft på telefoni området. Det er ikke bestyrelsens opfattelse at der er flere generelle tekniske problemer med installationen og systemet. Tilslutningen til vores egne kanaler (pakke 2 og 3) har lavere tilslutning i slutningen af året(15 mod 18). Det giver desværre en overpris på TV3 og TV3+, da vi betaler for 20 tilslutninger grundet ViaSats betingelser.
I starten af året blev ViaSat Sport til TV2 Sport, hvilket resulterede i en meget kraftig prisstigning. Bestyrelsen har derfor ikke valgt at tilslutte til TV2 Sport, da det forventes at have en negativ virkning på tilslutningen for pakke 2 og 3. Det ville resultere i en yderligere overbetaling for TV3 og TV3+.

Afregningen
Afleveringsforretning og dermed den juridiske overdragelse af det ComX installerede udstyr er genetableret. Det var bestyrelsens opfattelse, at vi stadig manglede at betale de sidste 20% af installationssummen til ComX og dermed bruge denne som garanti for at ComX færdiggjorde de sidste udestående ting. Imidlertid betalte Qvortrup Administration regningen uden vores accept. Dermed mistede vi vores mulige pres på ComX, og det forklarede ComX's manglende pres på os for betaling. Med venlig snak er vi gået i gang med at rede de sidste ting.

Reparation af ejendommen

Vi har ikke foretaget de store reparationer på ejendommen i indeværende år.

Rengøring af trapper
Der har været flere henvendelser fra beboerne om vores rengøring af trapperne. Vi har rettet henvendelse til vores rengøringsfirma(Renon Rengøring), og de gennemgik deres arbejde. Det har resulteret i en ekstra rengøring, og en generelt opstramning af deres arbejde. Det ser ganske bedre ud nu. Det gælder både for- og bagtrapper.

Røgalarmer
Vi har fundet et produkt, som vi mener er mulig at installere fast i opgangene. Dog har det været yderst svært at få elektrikere til at vurdere produktet samt give tilbud på opgaven. Dog forventes det i det kommende år.

Elmebo's sommerfest

Bestyrelsen forsøgte at lave en foreningsfest, men den blev desværre aflyst grundet manglende tilslutning samt dårligt vejr. Dog nåede vi at indkøbe en Weber grill, som efterfølgende kunne benyttes i gården af foreningen beboere. Det er forventningen, at vi forsøger igen i sommeren 2008, og grillen vil komme ud, når vejret bliver til det.

www.ef-elmebo.dk og elmebo (snabel a) elmenet.dk

Vi har i løbet af året løbende udvidet vores brug af hjemmesiden med flere og flere informationer. Altanprojektet er naturligt den meste aktive side og bliver løbende opdateret med status, billeder, dokumenter og yderligere information. Der er også kommet en liste over aktive bestyrelse, mødereferater fra bestyrelsen og ComX (TV) beskrivelse. Der bliver løbende gjort mere og mere brug af vores email til at nå bestyrelsen, og det er rart at se.

Parkeringsprojektet

I løbet af sommeren og efteråret begyndte KK at definere, hvordan parkeringsanlægget skulle forme sig under jorden, og derved også hvor terminalerne på overfladen skulle placeres. Oprindeligt skulle de placeres i vores side af det tidligere bunkerområde. Det lykkedes at påvirke både KK og de andre beboere, så de i stedet bliver placeret modsat - i de lige numres side. Vi har meget "blød" trafik med mange opgange m.v. på vores side. I løbet foråret 2008 begynder debatten om hvordan overfladen skal udformes til et nyt byrum. Læs mere på www.elmenet.dk.

EF - Elmebo Claus Schneider (Formand)
Ċ
Ukendt bruger,
8. apr. 2012 09.03
Ċ
Ukendt bruger,
1. maj 2012 09.13