Forside‎ > ‎Bestyrelsen‎ > ‎

Bestyrelsesmøder 2016

Bestyrelsesmøde d. 31. Oktober 2016: Referat

Tilstede: Lars, Lasse og Mikkel

 1. Dørskilte og postkasser: Lasse har skrevet til de lejligheder hvor der er ændringer på postkasserne. Opgørelsen er færdig, og administrator er blevet bedt om at opkræve gebyret.
 2. Tag: 5 års syn, mail PJP, Lars og Mikkel deltager.
 3. Bestyrelsen har sagt ja til gårdlaugets forespørgsel om man vil godtage at der bliver bygget trapper til gården fra stuelejligheder.
 4. Der er blevet taget kontakt til foreningen i gården der har alikker om foråret. De kigger på det.
 5. Kontakt til beboer: Lars sørger for det.
 6. Der er blevet sørget for at Bjarne får en mobil telefon som afløsning på den fastnet telefon der er blevet nedlagt.
 7. Der bliver sendt regninger på det nye internet til betaling i November måned.
 8. Næste møde: 23. januar 2017 kl 19:00

Bestyrelsesmøde d. 29 August 2016: Refarat

Tilstede: Lars, Lasse og Mikkel

 1. Der er kommet forslag om opsætning af overvågningskameraer. Bestyrelsen kan ikke tage stilling til dette, men det kan stilles som forslag på generalforsamlingen.
 2. Dørskilte og Postkasser: Lasse skriver til Qvortrup og beboerne med opkrævning af flyttegebyrer.
 3. Ny internetudbyder: Der har været mindre opstartsproblemer hos enkelte beboere, men det kører nu.
 4. Lars følger op på beboeren der skal kontaktes.
 5. Lars skriver til Bjarne om at tænde for varmen den 1. september.
 6. Næste møde: 24 oktober kl 19:00

Bestyrelsesmøde d. 20 juni 2016: referat

Tilstede: Lars, Lasse og Mikkel

 1. Opfølgning på Dørskilte og postkasse: Vi har fået en opdateret liste med ejere, og nu vil vi sammenligne den med oplysningerne på postkasserne.
 2. Varme: Der er blevet åbnet for radiatorene igen. Vi prøver at lukke igen 1. juli.
 3. Opfølgning på ny internetudbyder: Vi har underskrevet kontrakten. Den nye udbyder starter med levering 1. august.
 4. Lars følger op på sagen med beboeren der skal kontaktes.
 5. Næste møde: 29. aug 2016 kl 19


Bestyrelsesmøde d. 26. maj 2016: referat

Dagsorden:

1. Opfølgning på skimmelsvampsagerne
a. Der har ikke været skimmelsvamp. Vi havde rådgiver fra Peter Jahn og Partner ude og se på det, og det blev konstateret, at der ikke var noget, vi som bestyrelse skulle være opmærksomme på mht. bygningens tilstand. Den svampevækst, der var konstateret, skyldes udluftningsproblemer, og ikke konstruktionsmæssige forhold.
2. Opdatering af dørskilte og postkasser
a. Der er flyttet mange ind, siden vi sidst fik opdateret skilte til døre og postkasser. Vi tjekker, om der er nogle nye indflyttere siden sidst, og får lavet ensartede dymo-labels til de lejligheder, hvor der er sket indflytning siden sidste opdatering af navne på postkasser og døre. Mht. navne på dørskilte tager vi kontakt til Bjarne og beder ham opdatere.
3. Varme i radiatorer
a. Vi beder Bjarne slukke for varmen for sommeren. Hvis nogen skal have ordnet radiatorer, er det et godt tidspunkt at ordne det over de næste 3 måneders tid, mens der er slukket. I tilfælde af, at man skal have ordnet radiatorer, kontakt venligst bygningens tilknyttede firma HM VVS. Der er naturligvis ikke tvunget valg af VVS-firma, men de har kendskab til bygningen, idet de har stået for VVS-arbejdet i foreningen tidligere.
4. Udskiftning af internet
a. Vi arbejder videre på at få etableret fibernet og skiftet udbyder til Novomatrix, jf. beslutning på generalforsamling i oktober 2015.
5. Kontakt til beboer i foreningen angående tjek af lejlighedens tilstand
a. Jf. generalforsamling 25. april 2016 ønskes at bestyrelsen tager kontakt til en beboer i foreningen, som ikke er set længe mht. tjek af lejlighedens tilstand.
6. Næste projekt i grundfonden
a. Puds skaller af på bagtrapperne. Bestyrelsen opstiller forslag til brug af grundfondmidler i 2017-2018 til beslutning på næste generalforsamling.
b. Linoleum på opgangene er tyndt og/eller opslidt. Bestyrelsen opstiller forslag til brug af grundfondmidler i 2017-2018 til beslutning på næste generalforsamling.
c. Plint i hoveddørene viser tegn på slitage
d. Andre forslag modtages med glæde, så bruttolisten af forbedringsforslag til generalforsamling kan blive så stor som muligt.
7. Konstituering af bestyrelse
a. Mikkel Larsen fra under Elmene 10 5. th. er indtrådt i bestyrelsen pr. 25. april 2016. I bestyrelsen sidder nu:
Lars Hartmann, 10 3. tv. (formand)
Lasse Bjerre Skibsted, 10 st. th.
Mikkel Larsen, 10 5. Th.

Comments