Nyheder‎ > ‎Bestyrelsen‎ > ‎

Bestyrelsesmøder 2015


10. December kl. 20:00 hos Lars
Tilstede: Lars, Lasse
Referent:
 1. Referent: Lars
 2. Sidste Referat: Godkendt
 3. FK Distribution har spurgt om de må installere chiplæser i vores dørtelefon. Det siger vi ja til, så skal budene ikke lukkes ind, så kan de komme ind når de er ude på ruten.
 4. Arbejder i forbindelse med 1. års gennemgangen er blevet udført.
 5. Der er observeret en rotte omkring ejendommen. Lasse kontakter rottefængeren.
 6. Der skal skiftes en ventil i varmesystemet i kælderen. Lasse taler med Bjarne om det.
 7. Vi skal have udarbejdet et tilbud fra Novamatrix og en tidsplan. Lars kontakter Anders fra Novamatrix,
 8. Bestyrelsens kartotek blev opdateret.
 9. Lars og Lasse ringer til alle ejere og opfordrer dem til at blive indsuppleret i bestyrelsen frem til næste GF.

Opgaver:

 • Rottefænger kontaktes: Lasse
 • Ventil i varmesystemet udskiftes: Lasse
 • Novamatrix kontakes: Lars
 • Ringe til alle ejere.
7. September kl. 19:00 hos Lars
Tilstede: Jimmy, Lars, Anders fra Novamatrix, Lasse kommer til efter Anders er gået.
Referat.
 1. Referent: Lars
 2. Sidste referat: Godkendt
 3. Novamatrix: Vi har fået en god gennemgang af forslaget fra Novamatrix og vi vil gå videre og stille et forslag på en kommende generalforsamling.
 4. Meddelelser:
  1. Der er sendt en forespørgsel til alle ejere om indsupplering i bestyrelsen.
 5. Ekstraordinær generalforsamling
  1. Torsdag den 8. oktober kl 18:00
  2. Dagsorden:
   1. Valg til bestyrelsen
   2. Ny internetudbyder
 6. Opfølgning på opgaver:
  1. Ekstraordinær Generalforsamling: Lars Qvortrup om assistance
  2. Ekstraordinær Generalforsamling: Lasse kontakter Kareten eller andet sted for at holde generalforsamlingen. minimal forplejning
  3. Ekstraordinær Generalforsamling; Lasse laver opslag og skriver til ejere.
  4. Ekstraordinær Generalforsamling: Lars laver udkast til forslag om skift til Novamatrix.
  5. Lars har bestilt rengøring af brandalarmer
  6. Lars sætter de sidste sedler på brandalarmerne
  7. Lars laver nyt opslag til opgangene om brandalarmer
  8. Lars laver et forslag om information om brandalarmerne til at sende rundt til alle beboere
  9. Følg op på mangler på 1. års gennemgangen.
 7. Evt.

Opgaver:

 1. Ekstraordinær Generalforsamling: Lars Qvortrup om assistance
 2. Ekstraordinær Generalforsamling: Lasse kontakter Kareten eller andet sted for at holde generalforsamlingen. minimal forplejning
 3. Ekstraordinær Generalforsamling; Lasse laver opslag og skriver til ejere.
 4. Ekstraordinær Generalforsamling: Lars laver udkast til forslag om skift til Novamatrix.
 5. Lars har bestilt rengøring af brandalarmer
 6. Lars sætter de sidste sedler på brandalarmerne
 7. Lars laver nyt opslag til opgangene om brandalarmer
 8. Lars laver et forslag om information om brandalarmerne til at sende rundt til alle beboere
 9. Følg op på mangler på 1. års gennemgangen.

7. juli 2015 kl 19:00 hos Lars
Tilstede: Jimmy, Lasse, Lars, Jørgen
Referat:
 1. Referent: Lars
 2. Sidste referat: Godkendt
 3. Gårdlauget:
  1. Cykeloprydning: Der er blevet lavet cykeloprydning
  2. Tagene på skraldeskurene er blevet renset.
  3. Gårdlauget har en plan om køb af cafe borde til pavilionerne.
  4. Algerens af fliserne er planlagt til næste år
  5. Der bliver etableret storskrald i værktøjsskuret
  6. Der bliver lavet opbevaring til de ting viceværten har i midten af den ene pavillion.
  7. Det er en plan om at male skraldeskurene
  8. Gårdlauget vil kigge på viceværtopgaverne og få dem afstemt med virkeligheden.
  9. Overdragelse af domænet for gårdlauget bliver overdraget til Jørgen.
  10. 5. september bliver der holdt loppemarked i gården.
 4. Meddeleser
  1. Jimmy træder ud af bestyrelsen 1. oktober 2015.
 5. Status på opgaver
  1. Brandalarmer: Lars arbejder på det
  2. Amager El-service: Jimmy bestiller rengøring af brandalarmer
  3. Information om brandalarmer: Lars arbejder på det
  4. Forsikring: Lars taler med Bill
  5. Sletning af Elmenet.dk: Lars sender formularen tilbage.
  6. Forsikringssag dør.
  7. Fuldmagterne på generalforsamlingen
  8. Lars skriver til mailinglisten og spørger om hvem der vil træde ind i bestyrelsen. Hvis ingen melder sig, så ringer vi rundt til alle ejere.
  9. Novomatrix: Vi inviterer dem til næste bestyrelsesmøde og hører hvad de kan levere.
 6. Viceværtkontrakt
  1. Vi talte kort om vi får den tid vi betaler for fra vores vicevært.
 7. Næste møde 7. september
 8. Evt.

Opgaver:

 1. Brandalarmer: Lars arbejder på det
 2. Amager El-service: Jimmy bestiller rengøring af brandalarmer
 3. Information om brandalarmer: Lars arbejder på det
 4. Forsikring: Lars taler med Bill
 5. Sletning af Elmenet.dk: Lars sender formularen tilbage.
 6. Forsikringssag dør.
 7. Fuldmagterne på generalforsamlingen
 8. Lars skriver til mailinglisten og spørger om hvem der vil træde ind i bestyrelsen. Hvis ingen melder sig, så ringer vi rundt til alle ejere.
 9. Novomatrix: Vi inviterer dem til næste bestyrelsesmøde og hører hvad de kan levere.
7. april 2015 kl. 19:00 hos Jimmy
Tilstede: Jimmy, Lars
Referat:
        1 Forberedelse af generalforsamling.

18. februar 2015 kl. 19:00 hos Jimmy

Tilstede: Jimmy, Nikolaj, Lars
Referat
 1. Referent: Lars
 2. Sidste referat: Godkendt
 3. Gårdlaug: Intet
 4. Meddelelser: Ingen
 5. Status på opgaver
  1. Pumpestøj. Alle er tilfredse. Jimmy meddeler HM VVS.
  2. Brandalarmer: Lars arbejder på det.
  3. Information til beboere om brandalarmer: Lars arbejder på det
  4. Lars taler med Bill om forsikring.
  5. Stormskaden er blevet vurderet at håndværker, Lars kontakter forsikring om hvad der videre skal ske.
  6. Jimmy skriver til Qvortrup og afklarer om vi skal lave ny energimærkning nu.
 6. Generalforsamling
  1. Dato: 20. april kl 18:00 Prags Selvskabslokaler
  2. Jimmy laver opslag til opgangene
 7. Næste møde: 7. april 2015 kl 19:00
 8. Evt.

Opgaver:

 1. Brandalarmer: Lars arbejder på det
 2. Information om brandalarmer: Lars arbejder på det
 3. Forsikring: Lars taler med Bill
 4. Stormskaden: Lars taler med forsikringsselvskab
 5. Jimmy laver opslag om dato for generalforsamling
 6. Jimmy skriver til Qvortrup og afklarer om vi skal lave ny energimærkning nu.
19. Januar 2015 kl. 19:30 hos Lars
Tilstede: Jimmy, Nikolaj, Lars
Referat
 1. Referent: Lars
 2. Referat fra sidst: Godkendt
 3. Gårdlaug:
 4. Meddelelser
  1. Nye lejere er blevet gjort opmærksom på husorden for både ejerforeningen og gårdlaug efter støjende fest.
 5. Status på opgaver
  1. Pumpestøj virker som om det er blevet løst med udskiftning af pumpen. Jimmy kontakter beboer og hører om det passer og meddeler HM VVS hvis det er tilfældet.
  2. Lars laver noter til alle brandalarmerne om hvordan de er serieforbundet.
  3. Lars laver opdatering af information vedrørende brandalarmer.
  4. Lars Ringer til Bill vedrørende forsikringsdækning.
  5. Lars kontakter forsikring om stormskade. Når KP fra JPJ vender tilbage laver vi skadesanmeldelsen.
  6. Jimmy sender brev om opryning i kælderen til dem der har kælderrum under nummer 12. Der er ikke blevet ryddet op.
 6. Generalforsamling:
  1. Bestyrelsen arbejder på at finde en dato for generalforsamlingen, den bliver meldt ud snarest mulig.
 7. Næste møde: 16. februar 2015 kl 19:00 hos Jimmy
 8. Evt.

Opgaver:

 • Lars laver noter til alle brandalarmerne om hvordan de er serieforbundet.
 • Lars laver opdatering af information vedrørende brandalarmer.
 • Lars Ringer til Bill vedrørende forsikringsdækning.
 • Lars kontakter forsikring om stormskade. Når KP fra JPJ vender tilbage laver vi skadesanmeldelsen.
 • Vi er så småt igang med at tale om Generalforsamling 2015.