Nyheder‎ > ‎Bestyrelsen‎ > ‎

Bestyrelsesmøder 2014


17. November 2014 kl. 19:00 hos Lars
Tilstede: Jimmy, Nikolaj, Lars
Referat
 1. Referent: Lars
 2. Referat fra sidst: Godkendt
 3. Gårdlaug:
  1. Der er kommet afløb under vandhanen af Dana VVS aps i Hvidovre
  2. Der bliver indhentet tilbud på maling af porte og mellemgang
  3. Der er blevet udskiftet sand i sandkasser
  4. Der er blevet algerenset i gården
  5. Beskåret og beplantet i gården
  6. Der er blevet fjernet en avis container i hvert skraldeskur pga. beboere har meldt reklamer fra.
  7. De vil gøre storskralssordningen mere fleksibel.
 4. Meddelelser
  1. Vedtægter er blevet tinglyst og lagt på hjemmesiden.
 5. Status på opgaver
  1. HM VVS er kontaktet for at få gjort noget ved pumpe støjen. Der er blevet skiftet trykekspansionsbeholder og anlæget er blevet luftet ud. Det har hjulpet, men ikke fjernet støjen. Jimmy kontakter HM VVS igen.
  2. Lars Ringer til Bill vedrørende forsikringsdækning.
  3. Lars kontakter forsikring om stormskade. Når KP fra JPJ vender tilbage laver vi skadesanmeldelsen.
  4. Vi skal have lavet linolium på fortrapperne. Vi kigger på det i løbet af efteråret.
  5. Jimmy sender brev om opryning i kælderen til dem der har kælderrum under nummer 12.
  6. Vi er så småt igang med at tale om Generalforsamling 2015.
 6. Byggesag:
  1. Vi er igang med de sidste afsluttende opgaver.
 7. Næste møde: 19. Januar 2015 kl 19:30 hos Lars
 8. Evt.

Opgaver:
 • HM VVS er kontaktet for at få gjort noget ved pumpe støjen. Der er blevet skiftet trykekspansionsbeholder og anlæget er blevet luftet ud. Det har hjulpet, men ikke fjernet støjen. Jimmy kontakter HM VVS igen.
 • Lars Ringer til Bill vedrørende forsikringsdækning.
 • Lars kontakter forsikring om stormskade. Når KP fra JPJ vender tilbage laver vi skadesanmeldelsen.
 • Vi skal have lavet linolium på fortrapperne. Vi kigger på det i løbet af efteråret.
 • Jimmy sender brev om opryning i kælderen til dem der har kælderrum under nummer 12.
 • Vi er så småt igang med at tale om Generalforsamling 2015.
6. oktober 2014 kl. 19:00 hos Jimmy
Tilstede: Jimmy, Nikolaj, Lars
Referat
 1. Referent: Lars
 2. Referat fra sidst: Godkendt
 3. Gårdlauget: Ingen meddelelser
 4. Meddelelser:
  1. Vi har fået tilbud fra YouSee på TV. Bestyrelsen kan ikke se nogen grund til at gå videre med det.
 5. Status på opgaver
  1. Lars kontakter forsikring om stormskade. Når KP fra JPJ vender tilbage laver vi skadesanmeldelsen.
  2. Lars Ringer til Bill vedrørende forsikringsdækning.
  3. Lars opdaterer sider med vedtægter, og kontakter Bill om vedtægterne er blevet tinglyst.
  4. Jimmy kontakter HM VVS. Jimmy har styr på termometre til varmecentralen.
  5. Vi skal have lavet linolium på fortrapperne. Vi kigger på det i løbet af efteråret.
  6. Lars laver et udkast til vedtægtsændring med opsparing til vedligeholdelse.
 6. Byggesag:
  1. Der mangler stadig småting før vi kan lukke byggesagen helt.
  2. Vi har modtaget kvalitetssikringsmateriale.
  3. Vi har modtaget vedligeholdelses materiale.
  4. Portgennemgangen bliver isoleret som en del af byggesagen
 7. Næste møde: 17. november 2014 kl. 19:00 hos Jimmy
 8. Evt

Opgaver:
 • HM VVS er kontaktet for at få gjort noget ved pumpe støjen. Vi venter på tilbagemelding
 • Lars Ringer til Bill vedrørende forsikringsdækning.
 • Lars opdaterer sider med vedtægter, og kontakter Bill om vedtægterne er blevet tinglyst.
 • Lars kontakter forsikring om stormskade. Når KP fra JPJ vender tilbage laver vi skadesanmeldelsen.
 • Jimmy bestiller termometre til varmecentralen.
 • Vi skal have lavet linolium på fortrapperne. Vi kigger på det i løbet af efteråret.
 • Lars laver et udkast til vedtægtsændring med opsparing til vedligeholdelse.
 • Jimmy sender brev om opryning i kælderen til dem der har kælderrum under nummer 12.

13. august 2014 kl. 19:30 hos Jimmy
Tilstede: Jimmy, Nikolaj, Lars
Referat
 1. Referent: Lars
 2. Referat fra sidst: Godkendt
 3. Gårdlauget:
  1. Der bliver arbejdet på at etablere afløb ved vandhanen. De er ved at indhente tilbud.
  2. Fornyelse af gården: Ansøgning til Københavns kommune er blevet afvist.
 4. Meddelelser:
  1. Der er blevet sat nye postkasser op til viceværten. En i opgangen til nummer 10 og en i gården.
  2. Der har været 5 års gennemgang på altanerne.
 5. Status på opgaver
  1. Lars kontakter forsikring om stormskade. Når KP fra JPJ vender tilbage laver vi skadesanmeldelsen.
  2. Lars Ringer til Bill vedrørende forsikringsdækning.
  3. Lars opdaterer sider med vedtægter, og kontakter Bill om vedtægterne er blevet tinglyst.
  4. Jimmy kontakter HM VVS. Jimmy har styr på termometre til varmecentralen.
 6. Byggesag
  1. De starter på at tage stillads ned i morgen.
  2. Der afholdes afleveringsforretning den 20. august.
  3. Vi har afholdt 9 byggemøder, hvor bestyrelsen har været tilstede. Vi har haft et godt samarbejde med PJP og entreprenøren.
  4. Bagtrapperne er blevet lakkeret for sidste gang. Næste gang skal de slibes helt ned inden de lakkeres.
 7. Bestyrelsen arbejder på en langsigtet vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen arbejder også på at få etableret en opsparing til disse arbejder. Forslaget vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
 8. Næste møde: 6 oktober kl 19:30 hos Lars
 9. Evt:

Opgaver:
 • Lars kontakter forsikring om stormskade. Når KP fra JPJ vender tilbage laver vi skadesanmeldelsen.
 • Lars Ringer til Bill vedrørende forsikringsdækning.
 • Lars opdaterer sider med vedtægter, og kontakter Bill om vedtægterne er blevet tinglyst.
 • Jimmy kontakter HM VVS. Jimmy har styr på termometre til varmecentralen.
 • Vi skal have lavet linolium på fortrapperne. Vi kigger på det i løbet af efteråret.
 • Lars laver et udkast til vedtægtsændring med opsparing til vedligeholdelse.

27. Maj 2014 kl 16:00 hos Jimmy
Tilstede: Jimmy, Nikolaj, Lars
Referat
 1. Referent: Lars
 2. Referat fra sidst: Godkendt
 3. Gårdlauget:
  1. Er vendt tilbage vedrørende postkasse og de har accepteret.
 4. Meddelelser: Ingen
 5. Status på opgaver
  1. Lars kontakter forsikring om stormskade. Er ikke færdigt.
  2. Jimmy skriver noget om ComX. Er færdigt.
  3. Lars opdaterer sider med vedtægter. Er ikke færdigt.
  4. Jimmy lægger termograferingsrapporten på hjemmesiden. Er færdigt
  5. Jimmy kontakter HM VVS. Er ikke færdigt
  6. Jimmy kontakter flyttemænd. Er færdigt.
  7. Jimmy laver udkast til skrivelse om mailing lister til ejere og beboere. Er færdigt.
 6. Byggesag:
  1. Bestyrelsen har afholdt første byggemøde med PJP og PNP byg.
  2. Nikolaj laver skrivelse til alle med kælderrum om rydning og mulighed for alternativ opbevaring.
 7. Bestyrelsen har været rundt og kigge på ejendommen. Vi skal tale med PJP om linolium på alle trapper.
 8. Vi har fået en henvendelse om tilkøb af 6. sal for en af lejlighederne. Vi skal tale med PJP om det overhovedet er tilladt i en bygning som vores.
 9. Næste møde: 13. august 2014 kl 19:00
 10. Evt:
Opgaver:
 • Lars kontakter forsikring om stormskade.
 • Lars opdaterer sider med vedtægter.
 • Jimmy kontakter HM VVS
 • Nikolaj laver skrivelse om alternativ opbevaring i kælderen.
14. Maj 2014 kl 19:00 hos Jimmy
Tilstede:    Jimmy, Lars,  Jørgen
 1. Referent: Lars
 2. Referat fra sidst: Godkendt
 3. Gårdlauget:
  • Jørgen blev valgt til gårdlaugsrepræsentant
  • Gårdlaugets generalforsamlingen:
   • Fællesydelser stiger med 15 %
   • Der skiftes administator til DEAS
   • Københavns kommune ansøges om en opdatering af gården igennem københavns gårdhaver
   • Gårdlaugs bestyrelsen har accepteret at AB Under Elmene etablerer adgang til gården fra stuelejligheder
   • Vi arbejder på at gårdlauget etablerer et afløb i forbindelse med vandhanen i gården.
   • Bjarne har et ønske om at få etableret en postkasse i opgangen UE 10 kælderen, så post ikke bliver leveret forkert.
   • Bjarne kan kontaktes på bjarne@ef-elmebo.dk
   • Vi flytter postkassen i gården, fra døren til et eller andet sted på muren.
 4. Meddelelser:
  • Der er en stormskade med vacaflex over nummer 12. Lars kontakter foreningens forsikring.
 5. Status på opgaver
  • Ingen udestående opgaver
 6. Varmeanlæget
  • Der skal ofte fyldes vand på.
  • Larm fra fremløb
  • Jimmy kontakter HM VVS.
 7. Loft og kælderrum
  • Jimmy har indhentet tilbud på rydning af et loftrum og et kælderrum.
  • Jimmy sætter det igang i forbindelse med storskrald den 18. juni.
 8. Opdatering af hjemmeside:
  • ComX: Jimmy skriver.
  • Vedtægter: Lars opdaterer
  • Termografering: Jimmy lægger rapporten på hjemmesiden.
 9. Digitale muligheder hos Qvortrup
  • Bestyrelsen får online adgang til regnskabsmateriale hos Qvortrup
 10. Renovering 2014
  • Peter fra PNP byg har startet projektet op.
  • 14 maj er der foretaget opmåling af vinduer.
  • Der er udleveret 2 sæt nøgler til ejendommen til PNP byg.
  • Efter tidsplanen igangsættes arbejdet i uge 23.
  • Detaljeret beboer orientering udsendes til alle snarest.
 11. Evt.
  • Vi planlægger at gå en tur gennem ejendommen.
Opgaver:
 • Lars kontakter forsikring om stormskade.
 • Jimmy skriver noget om ComX
 • Lars opdaterer sider med vedtægter.
 • Jimmy lægger termograferingsrapporten på hjemmesiden
 • Jimmy kontakter HM VVS
 • Jimmy kontakter flyttemænd
 • Jimmy laver udkast til skrivelse om mailing lister til ejere og beboere.
22. april 2014 kl 19:30 på Kareten
Referat
 1. Konstituering: Bestyrelsen konstituerede sig med Lars Hartmann som formand.

24. februar 2014 kl. 19:00 hos Lars
Referat
 1. Referent: Lars
 2. Referat fra sidst: Godkendt
 3. Meddelelser:
  1. ComX er blevet solgt. Regninger kommer nu fra Dansk KabelTV
  2. Der er bestilt telefon og internet via ComX til kontoret i kælderen.
 4. Status på opgaver:
  1. Cykelstativer: Ansøgning er sendt igen til kommunen.
  2. Lars har lavet udkast til nye vedtægter.
  3. Lars skal oprette en mail til viceværten, når den nye internet er oppe at køre.
  4. Jimmy kontakter kontakter Qvortrup om CPR udtræk.
 5. Termografering
  1. Der er kommet resultat af termografferingen. Der er ikke noget overraskende i resultatet. Kuldebroerne er i de uisolerede brystninger under vinduer.
 6. 3 faset strøm i nr. 10
  1. etablering af 3 faser fra kælder til 5 sal. vi har fået en pris på 1500 kr pr. etage + reperation efterfølgende.
  2. Vi har givet Jimmy lov til at gå videre med projektet og få en samlet pris på etableringen.
 7. Gårdlauget.
  1. Jimmy har været med til det seneste møde i gårdlauget.
  2. Gårdlauget indhenter tilbud på en ny administrator
  3. Der blev talt om vedligeholdelse af gården
  4. Der bliver kigget på at søge kommunen om tilskud til ombygning.
  5. De kigger på etablering af skraldesug
  6. Der bliver ryddet op i alle grillene i gården.
  7. Der bliver oprettet telefon og internet på kontoret.
 8. Renovering 2014
  1. Vi spørger PJP til priserne på isolering i de indkomne tilbud.
  2. Vi spørger PJP til prisen på maling af vinduer mod gården.
  3. Vi planlægger et møde med PJP.
 9. Generalforsamling
  1. Vi har booket Kareten
  2. Jimmy laver powerpoint.
   1. Vedtægter
   2. Gennemgang af byggesagen
  3. Lars laver udkast til Bestyrelsens beretning
  4. Lars laver udkast til Dagsorden
 10. Næste møde: 22. april
 11. Eventuelt
Opgaver
 • Lars laver mail til vicevært på vores domæne.
 • Jimmy kontakter Qvortrup om forlkeregister udtræk.
 • Lars laver udkast til vedtægter
 • Lars laver udkast til beretning
 • Lars laver udkast til dagsorden.

26. februar 2014 kl. 19:00 hos Nikolaj
Referat:
 1. Referent: Lars
 2. Referat fra sidst: Godkendt
 3. Meddelelser:
  • Marianne trækker sig fra gårdlauget. Lars meddeler det til Gårdlauget og administrator.
 4. Status på opgaver:
  • Vi har rettet cykelstativer.
  • Vi har bedt PJP om at tage kontakt til kommunen for at få det godkendt.
  • Lars har Gårdlaugets domæne igen.
  • Jimmy laver en seddel med tidspunkt for generalforsamling.
  • Lars laver udkast til vedtægter
  • Der er blevet etableret NT boks i kontoret i kælderen.
  • Jimmy kontakter Bill for st spørge om vi som forening kan tegne abonnement på folkeregister data for vores ejendom.
 5. Termografering
  • PJP har sendt oplæg til datoer. Lars får afklaret hvilken dato der kan lade sig gøre i uge 11.
 6. Renovering 2014
  • Udbudsmaterialet er sendt til 4 firmaer med frist den 3. marts kl 15:00
  • Bestyrelsen afventer tilbudene.
 7. Generalforsamling
  • Kareten er booket
  • Qvortrup er booket
  • Vi skal have tidsplanen helt fast til fremlæggelse på General Forsamlingen.
  • Bestyrelsen udarbejder et forslag til en ny tidsvarende vedtægt.
 8. Næste møde
  • den 24. marts kl 19:00 hos Lars
 9. Eventuelt

Opgaver:
 • Lars meddeler det til adminstrator og gårdlauget
 • Lars laver udkast til vedtægter
 • Vi venter med rydning af de sidste pulterrum til renoveringen går igang.
 • Addresse skilte på opgangsdøre er en del af renovering 2014 projektet.
 • Vi skal indhente priser på brandalarmer på alle etager. Ekstra røgalarmer skydes til efter vindues projektet.
 • Når ComX abonnement er blevet godkendt af gårdlauget og etableret i kontoret opretter Lars en mail til Vicevært.
 • Jimmy kontakter Bill om abonnement på folkeregister oplysninger.
22. januar 2014 kl. 20:00 hos Jimmy

Referat:
 1. Referent: Lars
 2. Referat fra sidst: Godkendt
 3. Meddelelser:
  1. Der kommer jævnligt salgsmateriale for andre administrationsfirmaer. Vi overvejer om det er noget vi skal kigge på.
 4. Status på opgaver
  1. Se nedenfor.
 5. Varmecentral:
  1. Reniveringen er færdig. Og umiddelbart virker det som det skal.
  2. Jimmy taler med Bjarne om en status på det nye anlæg.
 6. Gårdlaug:
  • Der er ikke noget aktivitet.
  • Lars registrerer domænet igen gennem GratisDNS.
 7. Renovering 2013:
  1. Jimmy kontakter PJP og hører om hvor vi er i tidsplanen.
  2. Lars taler med Bill om kontrakt på juridisk rådgivning
  3. Jimmy spørger om at få vores genpart af kontrakten tilbage.
  4. Jimmy spørger hvad PJP laver for de 20% af tilskudet til energibesparelse
  5. Jimmy spørge om hvad eneretten til energibesparelsen dækker over.
 8. Generalforsamling:
  1. Vi arbejder på en ny udgave af vores vedtægter. Lars kontakter Bill.
  2. Lars taler med Bill om rettelser til Budget 2014 og regnskab 2013
   1. Trappevask
   2. Bestyrelseshonorar
   3. abonnementer
  3. Lars taler med Bill om dato: 7-10 april eller 22-24 april.
 9. Næste møde: 10 februar 2013 kl 19:00
 10. Evt:
Opgaver:
 • Vi venter med rydning af de sidste pulterrum til renoveringen går igang.
 • Addresse skilte på opgangsdøre venter til efter renoveing.
 • Jimmy kontakter ComX om etablering af NT boks i kontor.
 • Jimmy kontakter Katrine fra PJP om termobilleder af vores bygning.
 • Vi skal indhente priser på brandalarmer på alle etager. Ekstra røgalarmer skydes til efter vindues projektet.
 • Lars opdaterer vedtægterne på websiden.
 • Bestyrelsen retter cykelstativer 1. februar kl. 11:00
 • Lars registrerer domænenavnet for gårdlaugets hjemmeside igen gennem gratisdns.
 • Lars kontakter Bill vedrørende modernisering af vedtægterne.